سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

جلسات انلاین اعتبار بخشی مراکز

آنلاین

جلسات انلاین اعتبار بخشی مراکز

شروع: سه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ ساعت ۱۲:۰۰

جلسات انلاین اعتبار بخشی مراکز
خاتمه یافته

شروع: سه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ ساعت ۱۲:۰۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید