سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

جلسات انلاین اعتبار بخشی مراکز

آنلاین

جلسات انلاین اعتبار بخشی مراکز

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ ساعت ۰۸:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ ساعت ۱۲:۰۰

جلسات انلاین اعتبار بخشی مراکز
خاتمه یافته

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ ساعت ۰۸:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ ساعت ۱۲:۰۰

نظرات (۰)

نظر بدهید