سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی جلسات هفتگی جراحان چاقی

قطب علمی آموزش جراحی های درون بین دانشگاه علوم پزشکی ایران

آنلاین

وبینار علمی  جلسات هفتگی جراحان چاقی

شروع: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ ساعت ۰۷:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ ساعت ۰۸:۰۰

وبینار علمی  جلسات هفتگی جراحان چاقی
خاتمه یافته

شروع: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ ساعت ۰۷:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ ساعت ۰۸:۰۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید