سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی جلسات هفتگی جراحان چاقی

قطب علمی آموزش جراحی های درون بین دانشگاه علوم پزشکی ایران

آنلاین

وبینار علمی جلسات هفتگی جراحان چاقی

شروع: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ ساعت ۰۷:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ ساعت ۰۸:۰۰

وبینار علمی جلسات هفتگی جراحان چاقی
خاتمه یافته

شروع: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ ساعت ۰۷:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ ساعت ۰۸:۰۰

فایل‌های ضمیمه


نظرات (۰)

نظر بدهید