سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی وبینار علمی وبینار علمی جلسات هفتگی جراحان چاقی

قطب علمی آموزش جراحی های درون بین دانشگاه علوم پزشکی ایران

آنلاین

وبینار علمی وبینار علمی وبینار علمی جلسات هفتگی جراحان چاقی

شروع: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ ساعت ۰۷:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ ساعت ۰۸:۰۰

وبینار علمی وبینار علمی وبینار علمی جلسات هفتگی جراحان چاقی
خاتمه یافته

شروع: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ ساعت ۰۷:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ ساعت ۰۸:۰۰

فایل‌های ضمیمه


نظرات (۰)

نظر بدهید