سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی آشنایی با مقالات مروری

دانشگاه علوم پزشکی بهبهان

آنلاین

وبینار علمی آشنایی با مقالات مروری

شروع: شنبه ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۰

وبینار علمی آشنایی با مقالات مروری
خاتمه یافته بازپخش

شروع: شنبه ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۰۰

مدرس(ها)


ص
دکتر امین صالحی

نظرات (۰)

نظر بدهید