سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

علمی وبینار علمی وبینار علمی جلسات هفتگی جراحان چاقی

قطب علمی آموزش جراحی های درون بین دانشگاه علوم پزشکی ایران

آنلاین

علمی وبینار علمی وبینار علمی جلسات هفتگی جراحان چاقی

شروع: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ساعت ۰۷:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ساعت ۰۸:۰۰

علمی وبینار علمی وبینار علمی جلسات هفتگی جراحان چاقی
خاتمه یافته بازپخش

شروع: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ساعت ۰۷:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ساعت ۰۸:۰۰

نظرات (۰)

نظر بدهید