سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار : کارگاه ضرورت اعتبار بخشی در نظام سلامت ایران

دانشگاه علوم پزشکی بهبهان

آنلاین

وبینار : کارگاه ضرورت اعتبار بخشی در نظام سلامت ایران

شروع: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۰

وبینار : کارگاه ضرورت اعتبار بخشی در نظام سلامت ایران
خاتمه یافته بازپخش

شروع: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۱۴:۰۰

فایل‌های ضمیمه

مدرس(ها)


ب
دکتر جمشید بهمئی

نظرات (۰)

نظر بدهید