سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی " منشور رعايت حقوق بيمار: رازداري، حريم خصوصي، عدم تبعيض در محيط هاي آموزش باليني "

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

آنلاینگروه هدف: دانشجويان دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور
وبینار علمی  " منشور رعايت حقوق بيمار: رازداري، حريم خصوصي، عدم تبعيض در محيط هاي آموزش باليني "

شروع: دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ساعت ۱۴:۰۰

وبینار علمی  " منشور رعايت حقوق بيمار: رازداري، حريم خصوصي، عدم تبعيض در محيط هاي آموزش باليني "
خاتمه یافته بازپخش

شروع: دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ساعت ۱۲:۳۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ساعت ۱۴:۰۰

فایل‌های ضمیمه

مدرس(ها)


ک
دکتر سهیلا کلانتری
چ
دکتر مریم چهره گشا

نظرات (۰)

دسته‌بندی: برنامه‌های ویژه