سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی وبینار علمی جلسات هفتگی جراحی چاقی و متابولیک

قطب علمی آموزش جراحی های درون بین دانشگاه علوم پزشکی ایران

آنلاین

وبینار علمی وبینار علمی جلسات هفتگی جراحی چاقی و متابولیک

شروع: یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ساعت ۰۷:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ساعت ۰۸:۰۰

وبینار علمی وبینار علمی جلسات هفتگی جراحی چاقی و متابولیک
خاتمه یافته بازپخش: ۲۴ ساعت دیگر

شروع: یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ساعت ۰۷:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ساعت ۰۸:۰۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید