سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار کشوری

حیطه کارآفرینی در بستر دانشگاههای هزاره سوم

ویژه دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی

وبینار کشوری

شروع: سه شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار کشوری
خاتمه یافته

شروع: سه شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ساعت ۱۲:۰۰

شرح

مدرس(ها)


پ
دکتر عطاا... پورعباسی
 دبیر محترم حیطه کارآفرینی در بستر دانشگاههای هزاره سوم
ح
دکتر مهدی حسین نژاد
 عضو محترم کمیته علمی حیطه کارآفرینی در بستر دانشگاههای هزاره سوم