سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

تشخيص آزمايشگاهي عفونت HIV و تفسير نتايج

انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران

دارای امتیاز بازآموزی

تشخيص آزمايشگاهي عفونت HIV و تفسير نتايج

شروع: پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۱۳:۰۰

تشخيص آزمايشگاهي عفونت HIV و تفسير نتايج
خاتمه یافته

شروع: پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۱۳:۰۰

شرح

جهت ورود در وبینار لطفا شماره موبایل خود را وارد کرده چنانچه در برنامه ثبت نام کرده باشید یک کد به گوشی شما ارسال شده و با درج کد در محل خواسته شده اجازه ی ورود برای شما صادر میشود 

مدرس(ها)


پ
دکتر مسعود پارسانیا