سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی سرطانهای دستگاه گوارش

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دارای امتیاز باز اموزی

وبینار علمی  سرطانهای دستگاه گوارش

شروع: چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی  سرطانهای دستگاه گوارش
خاتمه یافته

شروع: چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۱۲:۰۰

شرح

مدرس(ها)


ا
دکتر خالق ارجمند
فوق تخصص توراکس استادیار دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
س
دکتر میرسلیم سید صادقی
جراح عمومی استادیار دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
و
دکتر محمد رحیم وکیلی
فوق تخصص توراکس استادیار دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
ا
دکتر خشایار اتقیایی
فوق تخصص جراحی کودکان استادیار دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
ا
دکتر احمد اشرفی
فوق تخصص خون و سرطان استادیار دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
ع
دکتر امیراحمد عرب زاده