سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی گزارش نویسی

دانشکده علوم پزشکی ساوه

آنلاین

دارای امتیاز باز اموزی

وبینار علمی گزارش نویسی

شروع: چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی گزارش نویسی
خاتمه یافته ورود ثبت‌نامی ها

شروع: چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ساعت ۱۲:۰۰

مدرس(ها)


م
دکتر زهرا مداح
مربی - کارشناس ارشد پرستاری - دانشکده علوم پزشکی ساوه
س
دکتر مریم سعیدی
- استادیار -دکتری پرستاری - دانشکده علوم پزشکی ساوه

نظرات (۰)

نظر بدهید