سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی اصول تعيين علت فوت و نحوه صدور گواهي فوت و جواز دفن

واحد آموزش اداره کل پزشکی قانونی استان فارس

دارای امتیاز باز اموزی

وبینار علمی اصول تعيين علت فوت و نحوه صدور گواهي فوت و جواز دفن

شروع: پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ساعت ۰۸:۳۰
پایان: پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۰

وبینار علمی اصول تعيين علت فوت و نحوه صدور گواهي فوت و جواز دفن
ورود / ثبت‌نام

شروع: پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ساعت ۰۸:۳۰
پایان: پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۰

شرح