سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

دوره‌های تازه

آزمون مجازی دوره اول ماتریکس
آزمون مجازی دوره اول ماتریکس
سازمان نظام پزشکی مشهد
مجازی
اصول و تازه‌های دارو درمانی در دیابت
اصول و تازه‌های دارو درمانی در دیابت
با ۵ امتیاز بازآموزی
مجازی
(۲۷۹)
اصول ژنتیک بیماری‌ها، اختلالات کروموزومی، پیشگیری از فنیل‌کتونوری و غربالگری سندروم داون
اصول ژنتیک بیماری‌ها، اختلالات کروموزومی، پیشگیری از فنیل‌کتونوری و غربالگری سندروم داون
۵ امتیاز بازآموزی
مجازی
مروری بر هیپوتیروئیدی و کیس های شایع
مروری بر هیپوتیروئیدی و کیس های شایع
رایگان + ۱.۲۵ امتیاز بازآموزی
مجازی
(۱۳۵۰)
اصول مشاوره، پیشگیری از تالاسمی
اصول مشاوره، پیشگیری از تالاسمی
۵ امتیاز بازآموزی
مجازی
درمان‌های غیردارویی و واکسیناسیون در دیابت
درمان‌های غیردارویی و واکسیناسیون در دیابت
۵ امتیاز بازآموزی
مجازی
(۱۶۴)
اصول و تازه‌های مدیریت بیماری کووید۱۹ در سطح خدمات تندرستی پایه (شهریور ۱۴۰۰)
اصول و تازه‌های مدیریت بیماری کووید۱۹ در سطح خدمات تندرستی پایه (شهریور ۱۴۰۰)
انجمن پزشکان عمومی ایران
مجازی
(۴۰۵)
باید‌ها و نباید‌ها در اورژانس کودکان
باید‌ها و نباید‌ها در اورژانس کودکان
رایگان + ۲ امتیاز بازآموزی
مجازی
(۴۳۷۵)