سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار‌های برنامه‌های ویژه

خاتمه یافته
وبینار  علمی  تازه های درمان دارویی و غیر دارویی انواع لک و تیرگی های پوستی
وبینار علمی تازه های درمان دارویی و غیر دارویی انواع لک و تیرگی های پوستی
از سری وبینارهای شرکت مارکتینگ علمی آرگانو با مشارکت مرکز پوست و جذام دانشگاه علوم پزشکی تهران
خاتمه یافته
وبینار علمی تازه های درمانی شپش
وبینار علمی تازه های درمانی شپش
از سری وبینارهای شرکت مارکتینگ علمی آرگانو با مشارکت مرکز پوست و جذام دانشگاه علوم پزشکی تهران
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۰
برگزاری دوره های مارما تراپی با رویکرد ماساژ
برگزاری دوره های مارما تراپی با رویکرد ماساژ
با همکاری موسسه دانش ماساژ ابن سینا
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۰۰
برگزاری ورکشاپ ماساژ زیبایی
برگزاری ورکشاپ ماساژ زیبایی
با همکاری موسسه دانش ماساژ ابن سینا
خاتمه یافته
Understanding the "Triple Treat" Diabetes Cardio-Renal Management
Understanding the "Triple Treat" Diabetes Cardio-Renal Management
از سری وبینارهای لاین دیابت داروسازی دکتر عبیدی
خاتمه یافته
وبینار علمی  آسم و آلرژی های شایع : بحث مبتنی بر موارد بیماری
وبینار علمی آسم و آلرژی های شایع : بحث مبتنی بر موارد بیماری
از سری وبینار های علمی شرکت داروسازی دکتر عبیدی