سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار‌های 110 وبینار بازآموزی دانشگاه علوم پزشکی گلستان برای تمام رشته ها و تمام مقاطع

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ساعت ۱۶:۳۰
وبنیار علمی قصور پزشکی با رویکرد تخصصی برای کادر درمان
وبنیار علمی قصور پزشکی با رویکرد تخصصی برای کادر درمان
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
آنلاین
سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۳۰
وبینار علمی قوانین وحقوق حرفه ای و مستند سازی در درمان
وبینار علمی قوانین وحقوق حرفه ای و مستند سازی در درمان
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
آنلاین
سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی تصفیه فاضلاب در صنایع کوچک
وبینار علمی تصفیه فاضلاب در صنایع کوچک
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
آنلاین
سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ساعت ۱۲:۰۰
وبینار علمی قصور پزشکی در بیهوشی
وبینار علمی قصور پزشکی در بیهوشی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
آنلاین
سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ساعت ۰۸:۰۰
وبینار علمی ضایعات دهانی و ناهنجاری های تکاملی
وبینار علمی ضایعات دهانی و ناهنجاری های تکاملی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
آنلاین
دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی فارماکوگنوزی در طب بیماریهای قلبی عروقی، فراورده های گیاهی موثر و مکانیسم ها
وبینار علمی فارماکوگنوزی در طب بیماریهای قلبی عروقی، فراورده های گیاهی موثر و مکانیسم ها
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
آنلاین
شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی ندول های تیروئید
وبینار علمی ندول های تیروئید
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
آنلاین
پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۵:۰۰
وبینا علمی عقرب زدگی در ایران
وبینا علمی عقرب زدگی در ایران
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
آنلاین
چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۵:۰۰
وبینار علمی دارودرمانی سندروم روده تحریک پذیر و بیماری التهابی روده
وبینار علمی دارودرمانی سندروم روده تحریک پذیر و بیماری التهابی روده
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
آنلاین
سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی راهبری تصفیه خانه های بیمارستانی
وبینار علمی راهبری تصفیه خانه های بیمارستانی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
آنلاین
خاتمه یافته
وبینار علمی دارو های کنترل کننده چربی خون
وبینار علمی دارو های کنترل کننده چربی خون
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
آنلاین
خاتمه یافته
وبینار علمی عفونت ادراری و كشت نمونه ادرار
وبینار علمی عفونت ادراری و كشت نمونه ادرار
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
آنلاین
خاتمه یافته
وبینارعلمی تنش های حرارتی در محیط کار
وبینارعلمی تنش های حرارتی در محیط کار
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
آنلاین
خاتمه یافته
Scientific webinar: Adrenal Insufficiency: From basics to clinics
Scientific webinar: Adrenal Insufficiency: From basics to clinics
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
آنلاین