سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار‌های برنامه های ویژه دانشگاه هوشمند

چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ساعت ۱۸:۰۰
وبینار علمی ابعاد اجتماعی و جمعیتی توانمندسازی سالمندان
وبینار علمی ابعاد اجتماعی و جمعیتی توانمندسازی سالمندان
دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
آنلاین
سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۸:۰۰
وبینار علمی تحلیل وضعیت جمعیت شناختی ازدواج و طلاق در ایران
وبینار علمی تحلیل وضعیت جمعیت شناختی ازدواج و طلاق در ایران
دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
آنلاین
سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی دارودرمانی اختلالات زنان
وبینار علمی دارودرمانی اختلالات زنان
دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
آنلاین
دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ساعت ۱۸:۰۰
وبینار علمی هویت مادری و فرزندآوری در ایران: رویکردها و چالش‌ها
وبینار علمی هویت مادری و فرزندآوری در ایران: رویکردها و چالش‌ها
دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
آنلاین
چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ساعت ۱۸:۰۰
وبینار علمی بی فرزندی و تک فرزندی: نگاهی آسیب شناسانه
وبینار علمی بی فرزندی و تک فرزندی: نگاهی آسیب شناسانه
دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
آنلاین
سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ساعت ۱۸:۰۰
وبینار علمی جمعیت شناسی بیماری و مرگ و میر در ایران
وبینار علمی جمعیت شناسی بیماری و مرگ و میر در ایران
دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
آنلاین
دوشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ساعت ۱۸:۰۰
وبینار علمی سالمندی جمعیت در ایران
وبینار علمی سالمندی جمعیت در ایران
دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
آنلاین
یکشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ساعت ۱۸:۰۰
وبینار علمی گذار جمعیت و سلامت در ایران
وبینار علمی گذار جمعیت و سلامت در ایران
دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
آنلاین
شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۱۸:۰۰
وبینار علمی جمعیت شناسی باروری ایران
وبینار علمی جمعیت شناسی باروری ایران
دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
آنلاین
پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۹:۰۰
وبینار علمی آموزه های قانونی برای کادردرمان با رویکرد اصول ترخیص از بیمارستان
وبینار علمی آموزه های قانونی برای کادردرمان با رویکرد اصول ترخیص از بیمارستان
دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
آنلاین
چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹:۰۰
وبینار علمی آموزه های قانونی برای کادر درمان با رویکرد مستند سازی
وبینار علمی آموزه های قانونی برای کادر درمان با رویکرد مستند سازی
دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
آنلاین
سه شنبه ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ساعت ۱۹:۰۰
وبینار علمی آموزه های قانونی برای کادر درمان با رویکرد اصول پذیرش بیمارستانی
وبینار علمی آموزه های قانونی برای کادر درمان با رویکرد اصول پذیرش بیمارستانی
دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
آنلاین
خاتمه یافته
وبینار علمی آموزه های قانونی برای کادر درمان با رویکرد رضایت و برایت
وبینار علمی آموزه های قانونی برای کادر درمان با رویکرد رضایت و برایت
دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
آنلاین
خاتمه یافته
وبینار علمی روش های تشخیص آزمایشگاهی تیروئید
وبینار علمی روش های تشخیص آزمایشگاهی تیروئید
دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
آنلاین
خاتمه یافته
وبینار علمی قوانین و حقوق حرفه ای با رویکرد بیمار محوری، منشور حقوق بیمار و رازداری
وبینار علمی قوانین و حقوق حرفه ای با رویکرد بیمار محوری، منشور حقوق بیمار و رازداری
دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
آنلاین
خاتمه یافته
وبینار علمی آموزه های قانونی برای کادر درمان با رویکرد اخلاق حرفه ای
وبینار علمی آموزه های قانونی برای کادر درمان با رویکرد اخلاق حرفه ای
دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
آنلاین
خاتمه یافته
وبینار علمی بیماری کبد چرب وسیروز الکلی
وبینار علمی بیماری کبد چرب وسیروز الکلی
دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
آنلاین