سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی اورژانس های قلبی و تازه های مراقبت پرستاری در بیماری های قلبی و عروقی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

وبینار علمی  اورژانس های قلبی و تازه های مراقبت پرستاری در بیماری های قلبی و عروقی

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ساعت ۱۳:۰۰