سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی مراقبت از زخم بستر

دانشکده علوم پزشکی ساوه

وبینار علمی  مراقبت از زخم بستر

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی  مراقبت از زخم بستر
خاتمه یافته بازپخش: ۲۴ ساعت دیگر

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ساعت ۱۲:۰۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید