سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار كوويد در بارداری

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

وبینار كوويد در بارداری

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ساعت ۱۱:۳۰

وبینار كوويد در بارداری
خاتمه یافته بازپخش: ۲۴ ساعت دیگر

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ساعت ۱۱:۳۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید