سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی پزشکی بازساختی در سیستم عصبی مرکزی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

آنلاین

وبینار علمی پزشکی بازساختی در سیستم عصبی مرکزی

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی پزشکی بازساختی در سیستم عصبی مرکزی
خاتمه یافته

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ ساعت ۱۲:۰۰