سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی تصویربرداری گلوکوم

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

وبینار علمی تصویربرداری گلوکوم

شروع: شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ساعت ۰۸:۳۰
پایان: شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ساعت ۱۱:۳۰