سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی پرستاری چشم و گلوکوم

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

وبینار علمی  پرستاری چشم و گلوکوم

درحال برگزاری
شروع: دوشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی  پرستاری چشم و گلوکوم
خاتمه یافته بازپخش

درحال برگزاری
شروع: دوشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ساعت ۱۲:۰۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید