سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

مراقبتهای پرستاری در سکته مغزی

دانشگاه علوم پزشکی ساوه

آنلاین

مراقبتهای پرستاری در سکته مغزی

شروع: یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ساعت ۱۱:۰۰

مراقبتهای پرستاری در سکته مغزی
خاتمه یافته

شروع: یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ساعت ۱۱:۰۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید