سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی احیا قلبی ریوی پایه و پیشرفته در کودکان براساس AHA

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

وبینار علمی احیا قلبی ریوی پایه و پیشرفته در کودکان براساس AHA

شروع: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ساعت ۱۱:۳۰

وبینار علمی احیا قلبی ریوی پایه و پیشرفته در کودکان براساس AHA
خاتمه یافته بازپخش

شروع: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ساعت ۱۱:۳۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید