سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی برخورد با بیمار ترومایی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

وبینار علمی  برخورد با بیمار ترومایی

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۱:۳۰

وبینار علمی  برخورد با بیمار ترومایی
ورود / ثبت‌نام

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۱:۳۰

نظرات (۰)

نظر بدهید