سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی غربالگری و تشخیص دیابت قبل و حین بـارداری

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

وبینار علمی غربالگری و تشخیص دیابت قبل و حین بـارداری

شروع: یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ساعت ۱۱:۰۰

وبینار علمی غربالگری و تشخیص دیابت قبل و حین بـارداری
خاتمه یافته بازپخش

شروع: یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ساعت ۱۱:۰۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید