سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی تشخیص عفونت HPV ( ویروس پاپیلوم انسانی )

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

وبینار علمی تشخیص عفونت HPV ( ویروس پاپیلوم انسانی )

شروع: دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی تشخیص عفونت HPV ( ویروس پاپیلوم انسانی )
خاتمه یافته بازپخش

شروع: دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ساعت ۱۲:۰۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید