سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی حجامت از دیدگاه طب ایرانی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

وبینار علمی حجامت از دیدگاه طب ایرانی

شروع: شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ساعت ۱۱:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ساعت ۱۲:۳۰

وبینار علمی حجامت از دیدگاه طب ایرانی
خاتمه یافته بازپخش

شروع: شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ساعت ۱۱:۰۰
پایان: شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ساعت ۱۲:۳۰

فایل‌های ضمیمه

نظرات (۰)

نظر بدهید