سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینارعلمی ملاحظات پریودنتال در درمانهای دندانپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی همدان

آنلاین

وبینارعلمی ملاحظات پریودنتال در درمانهای دندانپزشکی

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۰۰

وبینارعلمی ملاحظات پریودنتال در درمانهای دندانپزشکی
خاتمه یافته

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۰۰