سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی پیشرفت های جدید در مدیریت آلرژی به پروتئین شیر گاو

دانشگاه علوم پزشکی تهران ا همکاری Nestle Health Science

آنلاین

وبینار علمی پیشرفت های جدید در مدیریت آلرژی به پروتئین شیر گاو

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ساعت ۱۳:۰۰

وبینار علمی پیشرفت های جدید در مدیریت آلرژی به پروتئین شیر گاو
خاتمه یافته

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ساعت ۱۳:۰۰

فایل‌های ضمیمه

مدرس(ها)


ق
محمد قره گزلو
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی( دانشگاه علوم پزشکی تهران)
با موضوع: مقدمه ای بر حساسیت به پروتئین شیر گاو (CMPA) و اهمیت آن در سلامت نوزادان و کودکان و فواید لاکتوز و HMO در تغذیه شیرخواران
 دکتر مرضیه توکل
دکتر مرضیه توکل
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی ( دانشگاه علوم پزشکی ایران)
با موضوع:  رویکرد تشخیصی و مدیریت CMPA در نوزادان و کودکان 
ف
دکتر فاطمه فرهمند
فوق تخصص بیماری های گوارش کودکان ( دانشگاه علوم پزشکی ایران)
با موضوع: CMPA  و تظاهرات دستگاه فوقانی گوارش
م
دکتر فرزانه معتمد
فوق تخصص بیماری های گوارش کودکان ( دانشگاه علوم پزشکی ایران)
با موضوع:   CMPA  و تظاهرات دستگاه تحتانی گوارش

نظرات (۰)

نظر بدهید