سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی سایکوفارماکولوژی

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

آنلاین

وبینار علمی سایکوفارماکولوژی

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ساعت ۰۸:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ساعت ۱۱:۰۰