سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی هموویژلانس

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

آنلاین

وبینار علمی هموویژلانس

شروع: سه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ ساعت ۱۱:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ ساعت ۱۴:۰۰

وبینار علمی هموویژلانس
خاتمه یافته

شروع: سه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ ساعت ۱۱:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ ساعت ۱۴:۰۰