سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی تشخیص و درمان بیماری کبد چرب از منظر طب سنتی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

آنلاین

وبینار علمی تشخیص و درمان بیماری کبد چرب از منظر طب سنتی

شروع: سه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ ساعت ۱۳:۰۰

وبینار علمی تشخیص و درمان بیماری کبد چرب از منظر طب سنتی
خاتمه یافته

شروع: سه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ ساعت ۱۳:۰۰