سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی کنترل و درمان کودکان دارای سوءتغذیه

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

آنلاین

وبینار علمی کنترل و درمان کودکان دارای سوءتغذیه

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ساعت ۱۲:۰۰