سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی مسمومیت های رایج و مراقبت های پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

آنلاین

وبینار علمی مسمومیت های رایج و مراقبت های پرستاری

شروع: سه شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ساعت ۱۰:۰۰
پایان: سه شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ساعت ۱۳:۰۰