سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی رابطه سایکوایمونولوژی با ارگان های بدن و اهمیت آن در پزشکی بالینی

انجمن علمي ايمونولوژي و آلرژي ايران

آنلاین

وبینار علمی رابطه سایکوایمونولوژی با ارگان های بدن و اهمیت آن در پزشکی بالینی
خاتمه یافته

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ ساعت ۱۲:۰۰

وبینار علمی رابطه سایکوایمونولوژی با ارگان های بدن و اهمیت آن در پزشکی بالینی
خاتمه یافته

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ ساعت ۱۲:۰۰

فایل‌های ضمیمه

مدرس(ها)


ا
دکتر نفیسه اسماعیل
ایمونولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
ن
مریم نوری زاده
دبیر علمی برنامه
ر
دکتر علیرضا رنجبر
استاد ممتاز ایمونولوژی و آلرژی مولکولی و بالینی از بن آلمان
و
دکتر محمد وجگانی
ایمونولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
م
دکتر بهجت السادات مویدی
 کیلینیکال پاتولوژی، ایمونوهماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دکتر احمد علی نور بالا
دکتر احمد علی نور بالا
استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نظرات (۰)

نظر بدهید