سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینا علمی اصول اخلاق حرفه ای و حقوق بیمار

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

آنلاین

وبینا علمی اصول اخلاق حرفه ای و حقوق بیمار

شروع: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۴:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۷:۰۰

وبینا علمی اصول اخلاق حرفه ای و حقوق بیمار
خاتمه یافته

شروع: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۴:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۷:۰۰

نظرات (۰)

نظر بدهید