سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی رعایت اصول علمی و قانونی درنوشتن پرونده های بیماران2

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

آنلاین

وبینار علمی رعایت اصول علمی و قانونی درنوشتن پرونده های بیماران2

شروع: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۰

وبینار علمی رعایت اصول علمی و قانونی درنوشتن پرونده های بیماران2
ورود / ثبت‌نام

شروع: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۰

مدرس(ها)


ع
دکتر علی محمد علی محمدی
متخصص پزشکی قانونی و مسمومیت ها
گ
دکتر فاضل گودرزی
 متخصص پزشکی قانونی و مسمومیت ها ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

نظرات (۰)

نظر بدهید