سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینارعلمی جایگاه رضایت و برائت در منشور حقوق بیمار و بیمارمحوری

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

آنلاین

وبینارعلمی جایگاه رضایت و برائت در منشور حقوق بیمار و بیمارمحوری

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ساعت ۱۹:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ساعت ۲۲:۰۰

وبینارعلمی جایگاه رضایت و برائت در منشور حقوق بیمار و بیمارمحوری
خاتمه یافته بازپخش

شروع: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ساعت ۱۹:۰۰
پایان: چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ساعت ۲۲:۰۰

فایل‌های ضمیمه

مدرس(ها)


ع
دکتر علی محمد علی محمدی
متخصص پزشکی قانونی
ف
مهدی فروزش
 متخصص پزشکی قانونی و عضو هیئت علمی سازمان پزشکی قانونی 

نظرات (۰)

نظر بدهید