سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار آموزشی روشهای کاهش درد زایمان

برنامه زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی گلستان توسط انجمن علمی مامایی _ خرداد و تیر 1401

آنلاین

وبینار آموزشی روشهای کاهش درد زایمان

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ۱۴:۰۰

وبینار آموزشی روشهای کاهش درد زایمان
خاتمه یافته

شروع: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۰۰
پایان: پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ۱۴:۰۰

فایل‌های ضمیمه

مدرس(ها)


ب
خانم دکتر برقعی

نظرات (۰)

نظر بدهید