سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های آینده

درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ساعت ۰۸:۰۰
وبینار علمی رویکرد علمی به بیماران با تظاهرات چشمی در زمینه بیماری های شایع سیتمیک
وبینار علمی رویکرد علمی به بیماران با تظاهرات چشمی در زمینه بیماری های شایع سیتمیک
قطب علمی آموزشی چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ساعت ۰۸:۰۰
وبینار علمی سایکوفارماکولوژی
وبینار علمی سایکوفارماکولوژی
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ساعت ۰۸:۳۰
وبینار علمی حمایت تنفسی در کووید-19
وبینار علمی حمایت تنفسی در کووید-19
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار مجازی دارو درمانی در مشکالت گوارشی و کبد چرب
وبینار مجازی دارو درمانی در مشکالت گوارشی و کبد چرب
انجمن علمی داروسازان ايران
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی چگونگی مدیریت بیماری GVHD
وبینار علمی چگونگی مدیریت بیماری GVHD
انجمن علمي هماتولوژي و انكولوژي ايران
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی برخورد با توده لگنی
وبینار علمی برخورد با توده لگنی
دانشگاه علوم پزشکی البرز
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی آلاینده های محیطی و اختلال پاسخهای ایمنی
وبینار علمی آلاینده های محیطی و اختلال پاسخهای ایمنی
انجمن علمي ايمونولوژي و آلرژي ايران
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی مداخلات جراحی در جوانسازی صورت
وبینار علمی مداخلات جراحی در جوانسازی صورت
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ساعت ۰۹:۰۰
وبنیار علمی احیاء نوزادان
وبنیار علمی احیاء نوزادان
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی مدیریت کم خونی
وبینار علمی مدیریت کم خونی
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی تازه ها و چالش های درمان آتوپیک درماتیک
وبینار علمی تازه ها و چالش های درمان آتوپیک درماتیک
از سری وبینارهای شرکت مارکتینگ علمی آرگانو با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی گیلان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی پیشرفت های جدید در مدیریت آلرژی به پروتئین شیر گاو
وبینار علمی پیشرفت های جدید در مدیریت آلرژی به پروتئین شیر گاو
دانشگاه علوم پزشکی تهران ا همکاری Nestle Health Science
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ساعت ۱۰:۳۰
وبینار علمی کلیات کنترل کیفی آزمایشگاه
وبینار علمی کلیات کنترل کیفی آزمایشگاه
دانشگاه علوم پزشکی همدان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ساعت ۱۴:۰۰
آسم و عفونتها
آسم و عفونتها
انجمن پزشکان عمومی ایران
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی چگونگی مدیریت بیماری MPN
وبینار علمی چگونگی مدیریت بیماری MPN
انجمن علمي هماتولوژي و انكولوژي ايران
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی جایگاه لینزولید در درمان عفونت بافت نرم، استخوان و مفصل
وبینار علمی جایگاه لینزولید در درمان عفونت بافت نرم، استخوان و مفصل
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با همکاری شرکت داروسازی دکتر عبیدی
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ساعت ۱۱:۰۰
مروری بر تازه های COPD
مروری بر تازه های COPD
انجمن فوق تخصصی ریه ایران با همکاری شرکت کوبل دارو
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ساعت ۰۷:۰۰
وبینار علمی ریکاوری enhanced در جراحی باریاتریک
وبینار علمی ریکاوری enhanced در جراحی باریاتریک
قطب علمی آموزش جراحی های درون بین دانشگاه علوم پزشکی ایران
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ساعت ۰۹:۰۰
دوره آموزش mmt ویژه پزشکان
دوره آموزش mmt ویژه پزشکان
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ساعت ۰۸:۰۰
وبینار علمی اسهال و استفراغ حاد در کودکان
وبینار علمی اسهال و استفراغ حاد در کودکان
دانشگاه علوم پزشکی زنجان