سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های آینده

درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی تشخیص و درمان اختلالات قاعدگی با رویکرد تلفیقی (پزشکی رایج و طب ایرانی)
وبینار علمی تشخیص و درمان اختلالات قاعدگی با رویکرد تلفیقی (پزشکی رایج و طب ایرانی)
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی تفسیر ABG
وبینار علمی تفسیر ABG
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی اختلالات روانپزشکی در بارداری و پس از زایمان
وبینار علمی اختلالات روانپزشکی در بارداری و پس از زایمان
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ساعت ۱۵:۰۰
وبینار علمی بیماری کلیه در بارداری
وبینار علمی بیماری کلیه در بارداری
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ساعت ۱۹:۰۰
وبینارعلمی حقوق و اخلاق حرفه ای پزشکی 4
وبینارعلمی حقوق و اخلاق حرفه ای پزشکی 4
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی نقش گفتاردرمانی و کاردرمانی در NICU
وبینار علمی نقش گفتاردرمانی و کاردرمانی در NICU
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی ارزیابی بیهوشی قبل از اعمال جراحی الکتیو در مشکلات قلبی، کبدی ، هماتولوژی و دیابت
وبینار علمی ارزیابی بیهوشی قبل از اعمال جراحی الکتیو در مشکلات قلبی، کبدی ، هماتولوژی و دیابت
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ ساعت ۱۵:۰۰
وبینار علمی بیماری های شایع گوارش و کبد در بارداری
وبینار علمی بیماری های شایع گوارش و کبد در بارداری
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۰
وبینار علمی حقوق و اخلاق حرفه ای پزشکی 5
وبینار علمی حقوق و اخلاق حرفه ای پزشکی 5
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی هموویژلانس
وبینار علمی هموویژلانس
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی ایکتر در نوزادان
وبینار علمی ایکتر در نوزادان
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ ساعت ۱۵:۰۰
وبینار علمی آمنوره
وبینار علمی آمنوره
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ ساعت ۰۷:۰۰
وبینار علمی عمل مجدد در جراحی چاقی
وبینار علمی عمل مجدد در جراحی چاقی
قطب علمی آموزش جراحی های درون بین دانشگاه علوم پزشکی ایران
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ ساعت ۰۸:۳۰
وبینار علمی سلامت خانواده (حمایت از خانواده)
وبینار علمی سلامت خانواده (حمایت از خانواده)
دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ساعت ۰۸:۳۰
وبینار علمی سلامت خانواده (شیوه های بهبود ارتباط زوجین)
وبینار علمی سلامت خانواده (شیوه های بهبود ارتباط زوجین)
دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ ساعت ۰۸:۳۰
وبینار علمی باروری و سلامت روان
وبینار علمی باروری و سلامت روان
دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ ساعت ۰۸:۳۰
وبینار علمی مدیریت بیماریهای نازایی
وبینار علمی مدیریت بیماریهای نازایی
دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ ساعت ۰۸:۳۰
وبینارعلمی اختلال عملکرد جنسی و عفونت های منتقله از راه جنسی
وبینارعلمی اختلال عملکرد جنسی و عفونت های منتقله از راه جنسی
دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی قوانین رضایت آگاهانه
وبینار علمی قوانین رضایت آگاهانه
دانشگاه علوم پزشکی یزد
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ ساعت ۱۲:۳۰
وبینار علمی  "احترام به كالبد انسان"
وبینار علمی "احترام به كالبد انسان"
دانشگاه علوم پزشکی گلستان