سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های آینده

در حال برگزاری
وبینار علمی طب کار 1(مبانی طب کار و بیماریهای پوست ،خون و کبد ناشی از کار)
وبینار علمی طب کار 1(مبانی طب کار و بیماریهای پوست ،خون و کبد ناشی از کار)
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی مدیریت شوک در خونریزیهای مامایی
وبینار علمی مدیریت شوک در خونریزیهای مامایی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی آماده سازی دارو و مداخلات پرستاری در شیمی درمانی کودکان (بیمارستان بعثت)
وبینار علمی آماده سازی دارو و مداخلات پرستاری در شیمی درمانی کودکان (بیمارستان بعثت)
دانشگاه علوم پزشکی همدان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی مراقبت های پس از زایمان
وبینار علمی مراقبت های پس از زایمان
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی تخمدان پلی کیستیک و کاهش باروری
وبینار علمی تخمدان پلی کیستیک و کاهش باروری
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ساعت ۱۰:۴۵
وبینار علمی مروری بر درمانهای رایج آرتریت روماتوئید
وبینار علمی مروری بر درمانهای رایج آرتریت روماتوئید
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ساعت ۱۹:۰۰
سمینار علمی دانشجویی سال 1401
سمینار علمی دانشجویی سال 1401
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی تازه های مراقبت پرستاری در پرفشاری خون
وبینار علمی تازه های مراقبت پرستاری در پرفشاری خون
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی مدیریت خونریزی
وبینار علمی مدیریت خونریزی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار دانش پژوهی آموزشی (scholarship of teaching )
وبینار دانش پژوهی آموزشی (scholarship of teaching )
دانشگاه علوم پزشکی بهبهان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی برخورد با بیمار ترومایی
وبینار علمی برخورد با بیمار ترومایی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۰۸:۳۰
وبینار علمی توانبخشی در اختلالات کف لگن
وبینار علمی توانبخشی در اختلالات کف لگن
دانشگاه علوم پزشکی همدان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی تازه های درمانی درهیپرپلازی خوش خیم پروستات( BPH)
وبینار علمی تازه های درمانی درهیپرپلازی خوش خیم پروستات( BPH)
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۱:۰۰
Challenges and Opportunities in Managing Type 2 Diabetes  A cased based discussion
Challenges and Opportunities in Managing Type 2 Diabetes A cased based discussion
شرکت داروسازی دکتر عبیدی
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی به سمپوزیوم تغذیه در PICU
وبینار علمی به سمپوزیوم تغذیه در PICU
قطب علمی مرکز طبی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی اپروچ های تشخیصی و درمانی سرفه
وبینار علمی اپروچ های تشخیصی و درمانی سرفه
دانشگاه علوم پزشکی زنجان با همکاری شرکت امید دارو سلامت
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی مدیریت درمان بیمارترومایی
وبینار علمی مدیریت درمان بیمارترومایی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ساعت ۰۸:۰۰
وبینارآموزشی مراقبت و پیشگیری از بیماری تب مالت (بروسلوز)
وبینارآموزشی مراقبت و پیشگیری از بیماری تب مالت (بروسلوز)
معاونت بهداشت وزارت بهداشت
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی آنفولانزا در کودکان
وبینار علمی آنفولانزا در کودکان
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی انواع شیرخشک های رژیمی و مصارف درمانی آنها
وبینار علمی انواع شیرخشک های رژیمی و مصارف درمانی آنها
دانشگاه علوم پزشکی همدان