سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های آینده

درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ساعت ۱۸:۰۰
وبینار علمی اختلالات دستگاه گوارش در بارداری
وبینار علمی اختلالات دستگاه گوارش در بارداری
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ ساعت ۱۵:۰۰
وبینار علمی محاسبات دارویی
وبینار علمی محاسبات دارویی
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ ساعت ۱۸:۰۰
وبینار علمی ترویج تغذیه با شیر مادر و تماس پوست با پوست مادر و نوزادبدو تولد
وبینار علمی ترویج تغذیه با شیر مادر و تماس پوست با پوست مادر و نوزادبدو تولد
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ ساعت ۲۰:۰۰
وبینار علمی High Altitude Diving Medicine
وبینار علمی High Altitude Diving Medicine
هشتمین دوره آموزشی وِزه دستیاران فوق تخصص ریه کشور
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ ساعت ۱۳:۰۰
وبینار علمی اخلاق در تحقیقات کیفی و آموزش پزشکی
وبینار علمی اخلاق در تحقیقات کیفی و آموزش پزشکی
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ ساعت ۰۷:۰۰
وبینار علمی جلسه جراحان چاقی و متابولیک
وبینار علمی جلسه جراحان چاقی و متابولیک
قطب علمی آموزش جراحی های درون بین دانشگاه علوم پزشکی ایران
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ ساعت ۱۸:۰۰
وبینار علمی آمادگی برای ارائه خدمات مامای همراه در دوران بارداری و زایمان
وبینار علمی آمادگی برای ارائه خدمات مامای همراه در دوران بارداری و زایمان
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ ساعت ۱۹:۰۰
وبینار علمی اخلاق حرفه ای با رویکرد رضایت آگاهانه
وبینار علمی اخلاق حرفه ای با رویکرد رضایت آگاهانه
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ ساعت ۰۸:۰۰
وبینارعلمی احیاء کودکان
وبینارعلمی احیاء کودکان
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی اصول تغذیه درمانی در روماتولوژی و بافت همبند
وبینار علمی اصول تغذیه درمانی در روماتولوژی و بافت همبند
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ ساعت ۱۰:۳۰
وبینار علمی درمان های جدید استئوپروزیس
وبینار علمی درمان های جدید استئوپروزیس
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ ساعت ۱۶:۰۰
وبینار علمی اتنوگرافی نهادی
وبینار علمی اتنوگرافی نهادی
دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان و شبکه ملی تحقیقات پرستاری
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ ساعت ۱۹:۰۰
وبینار علمی اخلاق حرفه ای با رویکرد گروه های آسیب پذیر
وبینار علمی اخلاق حرفه ای با رویکرد گروه های آسیب پذیر
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی مدیریت و درمان سقط جنین در سه ماهه دوم بارداری
وبینار علمی مدیریت و درمان سقط جنین در سه ماهه دوم بارداری
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ ساعت ۰۷:۰۰
وبینار علمی غربالگری و تشخیص دیابت بارداری متعاقب جراحی چاقی
وبینار علمی غربالگری و تشخیص دیابت بارداری متعاقب جراحی چاقی
قطب علمی آموزش جراحی های درون بین دانشگاه علوم پزشکی ایران
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی دیابت و روزه داری
وبینار علمی دیابت و روزه داری
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ ساعت ۰۸:۴۵
وبینارعلمی یافته های جدید پیوند سلول های بنیادی خونساز در بیماران با اختلال ارثی ایمنی (نقص ایمنی اولیه)
وبینارعلمی یافته های جدید پیوند سلول های بنیادی خونساز در بیماران با اختلال ارثی ایمنی (نقص ایمنی اولیه)
مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی سل
وبینار علمی سل
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ ساعت ۱۴:۰۰
وبینار علمی - آشنایی با ضایعات تروماتیک در چشم
وبینار علمی - آشنایی با ضایعات تروماتیک در چشم
قطب علمی آموزشی چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی