سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های آینده

درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۰۸:۱۵
وبینار علمی کنترل بیماری هاری
وبینار علمی کنترل بیماری هاری
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی اختلالات روانپزشكي در سالمندان (2)با رویکرد اختلالات خواب و خودکشی
وبینار علمی اختلالات روانپزشكي در سالمندان (2)با رویکرد اختلالات خواب و خودکشی
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۰۹:۳۰
وبینار علمی تازهای گلومرولونفریتهای ناشی از عفونت
وبینار علمی تازهای گلومرولونفریتهای ناشی از عفونت
انجمن علمي نفرولوژي كودكان ايران
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۰۰
وبینار علمی آشنایی با علل نازایی
وبینار علمی آشنایی با علل نازایی
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ ساعت ۱۵:۰۰
وبینار علمی مراقبت های پره ناتال
وبینار علمی مراقبت های پره ناتال
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ ساعت ۱۵:۰۰
وبینار علمی مراقبت پرستاری در بیماران تحت ونتیلاتور
وبینار علمی مراقبت پرستاری در بیماران تحت ونتیلاتور
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ ساعت ۰۸:۰۰
وبینار علمی مدیریت خطاهای دارویی
وبینار علمی مدیریت خطاهای دارویی
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ ساعت ۰۷:۰۰
وبینار علمی وبینار علمی جلسات هفتگی جراحان چاقی
وبینار علمی وبینار علمی جلسات هفتگی جراحان چاقی
قطب علمی آموزش جراحی های درون بین دانشگاه علوم پزشکی ایران
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ ساعت ۰۸:۳۰
وبینار علمی تازه های مراقبت پرستاری در دیابت
وبینار علمی تازه های مراقبت پرستاری در دیابت
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی ناباروری و ارزیابی زوج نابارور
وبینار علمی ناباروری و ارزیابی زوج نابارور
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۰
وبینار علمی رعایت اصول علمی و قانونی درنوشتن پرونده های بیماران2
وبینار علمی رعایت اصول علمی و قانونی درنوشتن پرونده های بیماران2
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی مدیریت نمونه ادراری و ارزیابی عفونت های ادراری
وبینار علمی مدیریت نمونه ادراری و ارزیابی عفونت های ادراری
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی جوانی جمعیت_تالار اصلی 1
وبینار علمی جوانی جمعیت_تالار اصلی 1
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی اصول تفسیر نوار قلب مقدماتی
وبینار علمی اصول تفسیر نوار قلب مقدماتی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ ساعت ۱۹:۰۰
وبینار علمی آنتی دوت ها در مسمومیت 2
وبینار علمی آنتی دوت ها در مسمومیت 2
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی مننژیت در اطفال
وبینار علمی مننژیت در اطفال
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ ساعت ۰۹:۳۰
وبینار علمی جوانی جمعیت_تالار اصلی 2
وبینار علمی جوانی جمعیت_تالار اصلی 2
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ ساعت ۱۳:۰۰
وبینار علمی اولین وبینار تخصصی پزشکی ورزشی درآسیبهای دهان و فک و صورت
وبینار علمی اولین وبینار تخصصی پزشکی ورزشی درآسیبهای دهان و فک و صورت
انجمن علمی پزشكي ورزشي ايران
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ ساعت ۲۰:۳۰
وبینار علمی مروری بر عوارض روشهای متداول جراحی فتق دیسک
وبینار علمی مروری بر عوارض روشهای متداول جراحی فتق دیسک
انجمن علمی بيهوشي موضعي و درد ايران
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ ساعت ۰۸:۳۰
وبینار علمی توانمندسازی زوجین و تداوم ازدواج و نقش آن در فرزندآوری
وبینار علمی توانمندسازی زوجین و تداوم ازدواج و نقش آن در فرزندآوری
دانشگاه علوم پزشکی گلستان