سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های آینده

درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ساعت ۰۷:۰۰
وبینار علمی جلسات هفتگی جراحان چاقی
وبینار علمی جلسات هفتگی جراحان چاقی
قطب علمی آموزش جراحی های درون بین دانشگاه علوم پزشکی ایران
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۴:۰۰
وبینا علمی اصول اخلاق حرفه ای و حقوق بیمار
وبینا علمی اصول اخلاق حرفه ای و حقوق بیمار
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی رویکرد بالینی به تازه های آلکالوزمتابولیک در کودکان
وبینار علمی رویکرد بالینی به تازه های آلکالوزمتابولیک در کودکان
انجمن علمي نفرولوژي كودكان ايران
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ ساعت ۲۰:۳۰
وبینار علمی مروری بر عوارض روشهای متداول جراحی فتق دیسک
وبینار علمی مروری بر عوارض روشهای متداول جراحی فتق دیسک
انجمن علمی بيهوشي موضعي و درد ايران
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی سینوزیت
وبینار علمی سینوزیت
دانشگاه علوم پزشکی فسا
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی جمعیت و فرزندآوری (( ماما ، سلامت باروری و جمعیت سالم ))
وبینار علمی جمعیت و فرزندآوری (( ماما ، سلامت باروری و جمعیت سالم ))
دانشگاه علوم پزشکی همدان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی قصور پزشکی وآموزه های قانونی
وبینار علمی قصور پزشکی وآموزه های قانونی
دانشگاه علوم پزشکی فسا
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی استدلال بالینی
وبینار علمی استدلال بالینی
دانشگاه علوم پزشکی فسا
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ ساعت ۰۷:۴۵
وبینار علمی نفروتوکسیستی دارویی و نارسایی حاد کلیه در کودکان
وبینار علمی نفروتوکسیستی دارویی و نارسایی حاد کلیه در کودکان
انجمن علمي نفرولوژي كودكان ايران
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی درگیری کلیوی در بیماریهای متابولیک وارثی
وبینار علمی درگیری کلیوی در بیماریهای متابولیک وارثی
انجمن علمي نفرولوژي كودكان ايران
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی تفسیر نوار قلب و آریتمی های قلبی
وبینار علمی تفسیر نوار قلب و آریتمی های قلبی
دانشگاه علوم پزشکی فسا