سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های آینده

درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی اصول خدمات شیمی درمانی برای پرستاران
وبینار علمی اصول خدمات شیمی درمانی برای پرستاران
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی اخلاق پرستاری
وبینار علمی اخلاق پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی مراقبت های پرستاری در پر فشاری خون
وبینار علمی مراقبت های پرستاری در پر فشاری خون
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۳۰
وبینار علمی تازه های مراقبت های پرستاری در پرفشاری خون
وبینار علمی تازه های مراقبت های پرستاری در پرفشاری خون
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی بی اختیاری ادرار
وبینار علمی بی اختیاری ادرار
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی تازه های مراقبت های پرستاری در دریابت
وبینار علمی تازه های مراقبت های پرستاری در دریابت
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی بیماری کرونا و بازتوانی
وبینار علمی بیماری کرونا و بازتوانی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی اصول و ملاحظات بیهوشی از راه دور (Remote Control Anesthesia)
وبینار علمی اصول و ملاحظات بیهوشی از راه دور (Remote Control Anesthesia)
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۰
وبینار علمی احیاء پایه (بیمارستان بعثت)
وبینار علمی احیاء پایه (بیمارستان بعثت)
دانشگاه علوم پزشکی همدان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۰۰
وبینار علمی عفونت های منتقله از طریق تماس جنسی
وبینار علمی عفونت های منتقله از طریق تماس جنسی
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ساعت ۰۸:۳۰
وبینار علمی بیماری کووید 19 و موکورمایکوزیس
وبینار علمی بیماری کووید 19 و موکورمایکوزیس
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ساعت ۰۸:۳۰
وبینار علمی مراقبت پرستاری در فاویسم و کاهش سطح هوشیاری کودکان
وبینار علمی مراقبت پرستاری در فاویسم و کاهش سطح هوشیاری کودکان
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی برخورد با توده های پستان
وبینار علمی برخورد با توده های پستان
دانشگاه علوم پزشکی همدان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی تریاژ در بیماران کرونا
وبینار علمی تریاژ در بیماران کرونا
دانشگاه علوم پزشکی البرز
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی آنفلوآنزا و کووید-19
وبینار علمی آنفلوآنزا و کووید-19
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی رهیافت های نوین در مراقبت از زخم فشاری
وبینار علمی رهیافت های نوین در مراقبت از زخم فشاری
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ساعت ۰۹:۱۰
وبینار علمی بیماریهای شایع کبد در کودکان
وبینار علمی بیماریهای شایع کبد در کودکان
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی باروری سالم - بارداری ناخواسته و سقط ناایمن
وبینار علمی باروری سالم - بارداری ناخواسته و سقط ناایمن
دانشگاه علوم پزشکی همدان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی تکنیک و روش زایمان طبیعی( پیشرفته)
وبینار علمی تکنیک و روش زایمان طبیعی( پیشرفته)
دانشگاه علوم پزشکی البرز
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ساعت ۱۲:۰۰
خود مراقبتی و پیشگیری از چاقی
خود مراقبتی و پیشگیری از چاقی
انجمن پزشکان عمومی ایران