سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های آینده

درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی پرستاری در اورژانس های تروما به قفسه سینه
وبینار علمی پرستاری در اورژانس های تروما به قفسه سینه
دانشگاه علوم پزشکی فسا
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی سینوزیت
وبینار علمی سینوزیت
دانشگاه علوم پزشکی فسا
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی مدیریت خطر حوادث و بلایا
وبینار علمی مدیریت خطر حوادث و بلایا
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی اصول طراحی آموزشی و ارزشیابی آموزش به بیمار
وبینار علمی اصول طراحی آموزشی و ارزشیابی آموزش به بیمار
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار هموویژولانس
وبینار هموویژولانس
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۱:۰۰
وبینار علمی مراقبت های ریکاوری و اتاق عمل در جراحی دستگاه ادراری
وبینار علمی مراقبت های ریکاوری و اتاق عمل در جراحی دستگاه ادراری
دانشگاه علوم پزشکی البرز
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۰۸:۰۰
وبینار علمی اختلالات اضطرابی
وبینار علمی اختلالات اضطرابی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۰۸:۳۰
وبینار علمی تحریک الکتریکی مغز از روی جمجمه و کاربرد آن در علوم توانبخشی
وبینار علمی تحریک الکتریکی مغز از روی جمجمه و کاربرد آن در علوم توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی نظام مراقبت مرگ مادری
وبینار علمی نظام مراقبت مرگ مادری
دانشگاه علوم پزشکی البرز
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی آموزه های قانونی برای پزشکان عمومی
وبینار علمی آموزه های قانونی برای پزشکان عمومی
سازمان پزشكي قانوني جمهوري اسلامي ايران
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی آفلودینگ زخم های پای دیابتی
وبینار علمی آفلودینگ زخم های پای دیابتی
انجمن علمی ارتوز و پروتز ایران
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۰۹:۳۰
وبینار علمی تربیت جنسی کودک
وبینار علمی تربیت جنسی کودک
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی آموزش به بیمار در زمینه روشهای درمانی و مراقبتی در جراحی های سنگ های کلیه و مجاری ادراری
وبینار علمی آموزش به بیمار در زمینه روشهای درمانی و مراقبتی در جراحی های سنگ های کلیه و مجاری ادراری
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۰۸:۳۰
وبینار علمی اصول تعيين علت فوت ونحوه صدورگواهي فوت وجواز دفن
وبینار علمی اصول تعيين علت فوت ونحوه صدورگواهي فوت وجواز دفن
دانشگاه علوم پزشکی فسا
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی بی اختیاری ادراری
وبینار علمی بی اختیاری ادراری
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی مدیریت بیماران covid -19 مرتبط با transfusion
وبینار علمی مدیریت بیماران covid -19 مرتبط با transfusion
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی یک روزه آسم
وبینار علمی یک روزه آسم
از سری وبینار های علمی شرکت داروسازی دکتر عبیدی
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی تشخيص آزمايشگاهي عفونت HIV و تفسير نتايج
وبینار علمی تشخيص آزمايشگاهي عفونت HIV و تفسير نتايج
انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۰۰
وبینار علمی تغذیه و رژیم درمانی بیماری های قلب و عروق، پر فشاری خون و پیوند قلب
وبینار علمی تغذیه و رژیم درمانی بیماری های قلب و عروق، پر فشاری خون و پیوند قلب
دانشگاه علوم پزشکی البرز
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱۶:۰۰
وبینار علمی جایگاه درمانی کورتیکواستروئیدها در بیماری های پوستی
وبینار علمی جایگاه درمانی کورتیکواستروئیدها در بیماری های پوستی
از سری وبینارهای شرکت مارکتینگ علمی آرگانو با مشارکت مرکز پوست و جذام دانشگاه علوم پزشکی تهران