سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های آینده

درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی گایدلاین تشخیص و درمان سنگ کلیه در کودکان
وبینار علمی گایدلاین تشخیص و درمان سنگ کلیه در کودکان
انجمن علمي نفرولوژي كودكان ايران
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ساعت ۲۰:۰۰
وبینار علمی گراند راند مجازی ریه- بیماری های عروقی ریه
وبینار علمی گراند راند مجازی ریه- بیماری های عروقی ریه
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ ساعت ۰۷:۰۰
وبینار علمی لیک آناستومز بعد از بای پس معده
وبینار علمی لیک آناستومز بعد از بای پس معده
قطب علمی آموزش جراحی های درون بین دانشگاه علوم پزشکی ایران
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ ساعت ۱۰:۳۰
وبینار علمی مدیریت زایمان بریچ
وبینار علمی مدیریت زایمان بریچ
دانشگاه علوم پزشکی همدان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی استروک
وبینار علمی استروک
دانشگاه علوم پزشکی همدان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی مدیریت دیستوشی شانه
وبینار علمی مدیریت دیستوشی شانه
دانشگاه علوم پزشکی همدان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ ساعت ۰۸:۳۰
وبینار علمی مبانی و اصول تشخیص و تعیین علل فوت و زمان وقوع آن
وبینار علمی مبانی و اصول تشخیص و تعیین علل فوت و زمان وقوع آن
مركز تحقيقات پزشكي قانوني