سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های آینده

درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی مراقبت بحرانی نوزاد در معرض خطر
وبینار علمی مراقبت بحرانی نوزاد در معرض خطر
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی داروهای ساختنی و ترکیبی در داروخانه
وبینار علمی داروهای ساختنی و ترکیبی در داروخانه
دانشگاه علوم پزشکی زابل
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی اختلالاتCBC در بارداری
وبینار علمی اختلالاتCBC در بارداری
دانشگاه علوم پزشکی البرز
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ساعت ۱۱:۰۰
وبینار علمی اصول تشخیص و درمان اعتیاد جنسی
وبینار علمی اصول تشخیص و درمان اعتیاد جنسی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ساعت ۱۵:۰۰
وبینار علمی تازه های دیابت
وبینار علمی تازه های دیابت
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ ساعت ۱۴:۰۰
وبینار علمی دارو درمانی سالمندان
وبینار علمی دارو درمانی سالمندان
انجمن علمی داروسازان بالینی
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ ساعت ۰۸:۳۰
وبینار علمی آنفلوانزا
وبینار علمی آنفلوانزا
دانشگاه علوم پزشکی فسا
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ ساعت ۰۸:۳۰
وبینار علمی تجویز منطقی داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی در روماتولوژی
وبینار علمی تجویز منطقی داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی در روماتولوژی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ ساعت ۰۹:۳۰
وبینار علمی چالش های تجویز و مصرف داروهای دیابت در پاندمی covid19
وبینار علمی چالش های تجویز و مصرف داروهای دیابت در پاندمی covid19
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ساعت ۰۸:۳۰
وبینار علمی مراقبت پرستاری آنفولانزا در کودکان
وبینار علمی مراقبت پرستاری آنفولانزا در کودکان
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ساعت ۰۸:۳۰
وبینار علمی تروماهای چشم و مراقبت های پرستاری 1
وبینار علمی تروماهای چشم و مراقبت های پرستاری 1
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی جراحی های چاقی و اقدامات تغذیه ای قبل و بعد آن
وبینار علمی جراحی های چاقی و اقدامات تغذیه ای قبل و بعد آن
قطب علمی آموزش جراحی های درون بین دانشگاه علوم پزشکی ایران
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی آنفولانزا در کودکان
وبینار علمی آنفولانزا در کودکان
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ساعت ۱۰:۳۰
وبنار علمی رتینو پاتی نوزادان نارس(ROP)
وبنار علمی رتینو پاتی نوزادان نارس(ROP)
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ساعت ۱۶:۰۰
وبینار علمی مديريت ضايعات پاتولوژيك دهان از كلينيك تا لزوم بيوپسى (ارایه تجربيات )
وبینار علمی مديريت ضايعات پاتولوژيك دهان از كلينيك تا لزوم بيوپسى (ارایه تجربيات )
وبینارهای مهارت عملی جامعه دندانپزشکی ایران (فاقد امتیاز بازآموزی)
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ ساعت ۱۶:۰۰
وبینار علمی ضایعات سفید حفره دهان ساده تا پیچیده
وبینار علمی ضایعات سفید حفره دهان ساده تا پیچیده
وبینارهای مهارت عملی جامعه دندانپزشکی ایران (فاقد امتیاز بازآموزی)
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۰
توانبخشی در بیماران کووید 19
توانبخشی در بیماران کووید 19
دانشگاه علوم پزشکی همدان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ساعت ۱۱:۰۰
وبینار علمی ملاحظات اخلاقی در احیای قلبی - ریوی
وبینار علمی ملاحظات اخلاقی در احیای قلبی - ریوی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ساعت ۰۸:۳۰
وبینار علمی اصول تعيين علت فوت و نحوه صدور گواهي فوت و جواز دفن
وبینار علمی اصول تعيين علت فوت و نحوه صدور گواهي فوت و جواز دفن
واحد آموزش اداره کل پزشکی قانونی استان فارس
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی داروهای خوراکی در درمان دیابت نوع 2
وبینار علمی داروهای خوراکی در درمان دیابت نوع 2
شرکت داروسازی دکتر عبیدی