سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های آینده

در حال برگزاری
فیزیولوژی و آنالیز مایع پلور
فیزیولوژی و آنالیز مایع پلور
دوره آموزشی بیماریهای پلور دستیاران فوق تخصص ریه کشور
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ساعت ۱۴:۰۰
وبینار علمی  ناباروری مردان
وبینار علمی ناباروری مردان
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۰
وبینار علمی  تازه های CML
وبینار علمی تازه های CML
انجمن علمي خون و سرطان كودكان ايران
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی  رشد و تکامل در دوران دندان های شیری و مختلط : مدیریت دوران دندانی مختلط
وبینار علمی رشد و تکامل در دوران دندان های شیری و مختلط : مدیریت دوران دندانی مختلط
انجمن علمي ارتودنتيست هاي ايران
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ ساعت ۱۲:۰۰
وبینار علمی  بلوغ
وبینار علمی بلوغ
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی  روش های تشخیصی نوین ژنتیکی قبل از تولد
وبینار علمی روش های تشخیصی نوین ژنتیکی قبل از تولد
معاونت علوم پزشكي_دانشگاه آزاداسلامي
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی دیابت
وبینار علمی دیابت
دانشگاه علوم پزشکی همدان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ ساعت ۰۷:۰۰
جلسات هفتگی جراحی چاقی و متابولیک
جلسات هفتگی جراحی چاقی و متابولیک
قطب علمی آموزش جراحی های درون بین دانشگاه علوم پزشکی ایران
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی اقدامات درمانی در شکستگی ها (بیمارستان بعثت)
وبینار علمی اقدامات درمانی در شکستگی ها (بیمارستان بعثت)
دانشگاه علوم پزشکی همدان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ ساعت ۱۱:۰۰
وبینار علمی حمایت های حیاتی پیشرفته ALS (بیمارستان بعثت)
وبینار علمی حمایت های حیاتی پیشرفته ALS (بیمارستان بعثت)
دانشگاه علوم پزشکی همدان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی رویکردطب ایرانی و پزشکی رایج به سنگ های ادراری
وبینار علمی رویکردطب ایرانی و پزشکی رایج به سنگ های ادراری
دانشگاه علوم پزشکی همدان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی استروک
وبینار علمی استروک
دانشگاه علوم پزشکی همدان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی  بیماری های شایع آلرژیک : بحث مبتنی بر موارد بیماری
وبینار علمی بیماری های شایع آلرژیک : بحث مبتنی بر موارد بیماری
دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری شرکت داروسازی دکتر عبیدی
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی  اخلاق پزشکی و حقوق بیمار و رضایت آگاهانه
وبینار علمی اخلاق پزشکی و حقوق بیمار و رضایت آگاهانه
قطب علمی آموزشی چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۰
ADA 2022 Guidline: Emerging new approaches in type 2 diabettes manegement
ADA 2022 Guidline: Emerging new approaches in type 2 diabettes manegement
شرکت داروسازی دکتر عبیدی
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ ساعت ۰۷:۰۰
وبینار علمی  مدیریت عوارض تغذیه ای
وبینار علمی مدیریت عوارض تغذیه ای
قطب علمی آموزش جراحی های درون بین دانشگاه علوم پزشکی ایران
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ ساعت ۰۸:۳۰
وبینار علمی وبینار درمان اختلال سوء مصرف مواد
وبینار علمی وبینار درمان اختلال سوء مصرف مواد
دانشگاه علوم پزشکی زنجان