سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های آینده

در حال برگزاری
وبینار علمی اصول خدمات شیمی درمانی برای پرستاران
وبینار علمی اصول خدمات شیمی درمانی برای پرستاران
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
در حال برگزاری
وبینار علمی اخلاق پرستاری
وبینار علمی اخلاق پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
در حال برگزاری
وبینار علمی مراقبت های پرستاری در پر فشاری خون
وبینار علمی مراقبت های پرستاری در پر فشاری خون
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱:۳۰
وبینار علمی تازه های مراقبت های پرستاری در پرفشاری خون
وبینار علمی تازه های مراقبت های پرستاری در پرفشاری خون
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی بی اختیاری ادرار
وبینار علمی بی اختیاری ادرار
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی تازه های مراقبت های پرستاری در دریابت
وبینار علمی تازه های مراقبت های پرستاری در دریابت
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی بیماری کرونا و بازتوانی
وبینار علمی بیماری کرونا و بازتوانی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی اصول و ملاحظات بیهوشی از راه دور (Remote Control Anesthesia)
وبینار علمی اصول و ملاحظات بیهوشی از راه دور (Remote Control Anesthesia)
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ساعت ۱۱:۰۰
وبینار علمی احیاء پایه (بیمارستان بعثت)
وبینار علمی احیاء پایه (بیمارستان بعثت)
دانشگاه علوم پزشکی همدان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ساعت ۱۵:۰۰
وبینار علمی عفونت های منتقله از طریق تماس جنسی
وبینار علمی عفونت های منتقله از طریق تماس جنسی
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ساعت ۰۸:۳۰
وبینار علمی بیماری کووید 19 و موکورمایکوزیس
وبینار علمی بیماری کووید 19 و موکورمایکوزیس
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ساعت ۰۸:۳۰
وبینار علمی مراقبت پرستاری در فاویسم و کاهش سطح هوشیاری کودکان
وبینار علمی مراقبت پرستاری در فاویسم و کاهش سطح هوشیاری کودکان
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی برخورد با توده های پستان
وبینار علمی برخورد با توده های پستان
دانشگاه علوم پزشکی همدان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی تریاژ در بیماران کرونا
وبینار علمی تریاژ در بیماران کرونا
دانشگاه علوم پزشکی البرز
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ساعت ۱۲:۰۰
وبینار علمی مباني تنظيم و نگارش گزارش معاينه پس از مرگ در پزشكي قانوني
وبینار علمی مباني تنظيم و نگارش گزارش معاينه پس از مرگ در پزشكي قانوني
واحداموزش اداره كل پزشكي قانوني استان فارس
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی آنفلوآنزا و کووید-19
وبینار علمی آنفلوآنزا و کووید-19
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی رهیافت های نوین در مراقبت از زخم فشاری
وبینار علمی رهیافت های نوین در مراقبت از زخم فشاری
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ساعت ۰۹:۱۰
وبینار علمی بیماریهای شایع کبد در کودکان
وبینار علمی بیماریهای شایع کبد در کودکان
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی باروری سالم - بارداری ناخواسته و سقط ناایمن
وبینار علمی باروری سالم - بارداری ناخواسته و سقط ناایمن
دانشگاه علوم پزشکی همدان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی تکنیک و روش زایمان طبیعی( پیشرفته)
وبینار علمی تکنیک و روش زایمان طبیعی( پیشرفته)
دانشگاه علوم پزشکی البرز