سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

وبینار علمی هموویژیلانس

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

وبینار علمی هموویژیلانس

شروع: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ساعت ۱۱:۰۰

وبینار علمی هموویژیلانس
خاتمه یافته بازپخش

شروع: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ساعت ۰۹:۰۰
پایان: دوشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ساعت ۱۱:۰۰