سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های آینده

درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی  مدیریت خونریزی (ویژه دانش آموختگان مامایی)
وبینار علمی مدیریت خونریزی (ویژه دانش آموختگان مامایی)
دانشگاه علوم پزشکی همدان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ ساعت ۱۱:۳۰
وبینار علمی  بلوغ زودرس
وبینار علمی بلوغ زودرس
دانشگاه علوم پزشکی همدان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی  کانسرهای متاستاتیک پستان
وبینار علمی کانسرهای متاستاتیک پستان
دانشگاه علوم پزشکی همدان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی  مروری بر مشکلات گوش ، حلق و بینی در سالمندان و رویکردهای جدید تشخیصی و درمانی
وبینار علمی مروری بر مشکلات گوش ، حلق و بینی در سالمندان و رویکردهای جدید تشخیصی و درمانی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی  وبینار درمان های نوین دیابت و مروری بر گاید لاین های جدید دیابت
وبینار علمی وبینار درمان های نوین دیابت و مروری بر گاید لاین های جدید دیابت
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی  مدیریت سپسیس در بارداری و پس از زایمان
وبینار علمی مدیریت سپسیس در بارداری و پس از زایمان
دانشگاه علوم پزشکی همدان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ ساعت ۱۱:۰۰
وبینار علمی  مدیریت تیم احیاء و احیاء در شرایط خاص
وبینار علمی مدیریت تیم احیاء و احیاء در شرایط خاص
دانشگاه علوم پزشکی همدان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی مراقبت های پرستاری در بیماری ام اس و سکته مغزی
وبینار علمی مراقبت های پرستاری در بیماری ام اس و سکته مغزی
دانشگاه علوم پزشکی بهبهان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ ساعت ۱۷:۰۰
بیست و یکمین مجمع عمومی عادی سالیانه
بیست و یکمین مجمع عمومی عادی سالیانه
انجمن پزشکان عمومی شیراز (نوبت دوم)