سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های آینده

درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی چالشهای سالمندی
وبینار علمی چالشهای سالمندی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی فارماکوگنوزی در طب بیماریهای قلبی عروقی، فراورده های گیاهی موثر و مکانیسم ها
وبینار علمی فارماکوگنوزی در طب بیماریهای قلبی عروقی، فراورده های گیاهی موثر و مکانیسم ها
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ساعت ۱۸:۰۰
وبینار علمی سالمندی جمعیت در ایران
وبینار علمی سالمندی جمعیت در ایران
دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ساعت ۰۸:۰۰
وبینار علمی ضایعات دهانی و ناهنجاری های تکاملی
وبینار علمی ضایعات دهانی و ناهنجاری های تکاملی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ساعت ۱۲:۰۰
وبینار علمی قصور پزشکی در بیهوشی
وبینار علمی قصور پزشکی در بیهوشی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ساعت ۱۸:۰۰
وبینار علمی جمعیت شناسی بیماری و مرگ و میر در ایران
وبینار علمی جمعیت شناسی بیماری و مرگ و میر در ایران
دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ساعت ۰۷:۰۰
وبینار علمی مداخلات روانشناختی پس از جراحی باریاتریک
وبینار علمی مداخلات روانشناختی پس از جراحی باریاتریک
قطب علمی آموزش جراحی های درون بین دانشگاه علوم پزشکی ایران
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ساعت ۱۸:۰۰
وبینار علمی بی فرزندی و تک فرزندی: نگاهی آسیب شناسانه
وبینار علمی بی فرزندی و تک فرزندی: نگاهی آسیب شناسانه
دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ساعت ۰۸:۳۰
وبینار علمی کنترل بیماری هاری
وبینار علمی کنترل بیماری هاری
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ساعت ۱۸:۰۰
وبینار علمی هویت مادری و فرزندآوری در ایران: رویکردها و چالش‌ها
وبینار علمی هویت مادری و فرزندآوری در ایران: رویکردها و چالش‌ها
دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۰۸:۳۰
وبینار علمی کیست هیداتیک
وبینار علمی کیست هیداتیک
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی دارودرمانی اختلالات زنان
وبینار علمی دارودرمانی اختلالات زنان
دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۰:۰۰
وبینار علمی تصفیه فاضلاب در صنایع کوچک
وبینار علمی تصفیه فاضلاب در صنایع کوچک
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۳۰
وبینار علمی قوانین وحقوق حرفه ای و مستند سازی در درمان
وبینار علمی قوانین وحقوق حرفه ای و مستند سازی در درمان
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۸:۰۰
وبینار علمی تحلیل وضعیت جمعیت شناختی ازدواج و طلاق در ایران
وبینار علمی تحلیل وضعیت جمعیت شناختی ازدواج و طلاق در ایران
دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی برنامه تعیین علت فوت وصدور جواز دفن
وبینار علمی برنامه تعیین علت فوت وصدور جواز دفن
دانشگاه علوم پزشکی فسا
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ساعت ۱۶:۳۰
وبنیار علمی قصور پزشکی با رویکرد تخصصی برای کادر درمان
وبنیار علمی قصور پزشکی با رویکرد تخصصی برای کادر درمان
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ساعت ۱۸:۰۰
وبینار علمی ابعاد اجتماعی و جمعیتی توانمندسازی سالمندان
وبینار علمی ابعاد اجتماعی و جمعیتی توانمندسازی سالمندان
دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ساعت ۰۹:۰۰
وبینار علمی دارو درمانی نوروپاتی دیابتی
وبینار علمی دارو درمانی نوروپاتی دیابتی
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ ساعت ۰۸:۳۰
وبینار علمی آنفلوانزا
وبینار علمی آنفلوانزا
دانشگاه علوم پزشکی فسا