سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
وبینار علمی احیا قلبي‌ريوي نوزاد
وبینار علمی احیا قلبي‌ريوي نوزاد
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
برگزاری ورکشاپ ماساژ زیبایی
برگزاری ورکشاپ ماساژ زیبایی
با همکاری موسسه دانش ماساژ ابن سینا
خاتمه یافته
برگزاری دوره های مارما تراپی با رویکرد ماساژ
برگزاری دوره های مارما تراپی با رویکرد ماساژ
با همکاری موسسه دانش ماساژ ابن سینا
خاتمه یافته
رویکرد تشخیصی - درمانی به علایم انسدادی ادراری
رویکرد تشخیصی - درمانی به علایم انسدادی ادراری
انجمن پزشکان عمومی ایران
خاتمه یافته
وبینار علمی مراقبت های دوران یائسگی
وبینار علمی مراقبت های دوران یائسگی
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
کارگروه بحث و تبادل نظر درباره فرمولای GMP
کارگروه بحث و تبادل نظر درباره فرمولای GMP
GMP Formula Focus Group Round Table Discussion
خاتمه یافته
وبینار علمی پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی
وبینار علمی پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی
دانشگاه علوم پزشکی البرز
خاتمه یافته
وبینار علمی وبینار علمی چهارمین وبینار سونوگرافی در طب درد و رژیونال انستزی
وبینار علمی وبینار علمی چهارمین وبینار سونوگرافی در طب درد و رژیونال انستزی
انجمن علمی بررسی و مطالعه درد ایران
خاتمه یافته
وبینار علمی زخم فشاری
وبینار علمی زخم فشاری
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی قصورپزشکی وآموزه های قانونی
وبینار علمی قصورپزشکی وآموزه های قانونی
دانشگاه علوم پزشکی فسا
خاتمه یافته
وبینار علمی فوریت های مامایی
وبینار علمی فوریت های مامایی
دانشکده علوم پزشکی ساوه
خاتمه یافته
وبینار علمی مدیریت دیابت از منظر طب سنتی
وبینار علمی مدیریت دیابت از منظر طب سنتی
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
خاتمه یافته
وبینار علمی تکنیک و روش زایمان طبیعی( پیشرفته)
وبینار علمی تکنیک و روش زایمان طبیعی( پیشرفته)
دانشگاه علوم پزشکی البرز
خاتمه یافته
وبینار علمی کاتتر ورید مرکزی
وبینار علمی کاتتر ورید مرکزی
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی باروری سالم - بارداری ناخواسته و سقط ناایمن
وبینار علمی باروری سالم - بارداری ناخواسته و سقط ناایمن
دانشگاه علوم پزشکی همدان
خاتمه یافته
خود مراقبتی و پیشگیری از چاقی
خود مراقبتی و پیشگیری از چاقی
انجمن پزشکان عمومی ایران
خاتمه یافته
وبینار علمی رهیافت های نوین در مراقبت از زخم فشاری
وبینار علمی رهیافت های نوین در مراقبت از زخم فشاری
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی اصول تعیین علت فوت و نحوه صدور گواهی فوت و جواز دفن
وبینار علمی اصول تعیین علت فوت و نحوه صدور گواهی فوت و جواز دفن
سازمان پزشكي قانوني جمهوري اسلامي ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی برخورد با بیمار مبتلا به سندرم حاد کرونری
وبینار علمی برخورد با بیمار مبتلا به سندرم حاد کرونری
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
خاتمه یافته
وبینار علمی تفسیر نوار قلب
وبینار علمی تفسیر نوار قلب
دانشگاه علوم پزشکی ایلام