سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
وبینار علمی وبینار علمی جلسات هفتگی جراحان چاقی
وبینار علمی وبینار علمی جلسات هفتگی جراحان چاقی
قطب علمی آموزش جراحی های درون بین دانشگاه علوم پزشکی ایران
خاتمه یافته
وبینار علمی پیشگیری از بارداری
وبینار علمی پیشگیری از بارداری
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار mmt پزشکان
وبینار mmt پزشکان
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
خاتمه یافته
وبینار علمی مبانی و چالش های فرزند آوری
وبینار علمی مبانی و چالش های فرزند آوری
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار اشنایی با محیط پلتفرم
وبینار اشنایی با محیط پلتفرم
خاتمه یافته
وبینار علمی سارکوئیدوز
وبینار علمی سارکوئیدوز
دوره آموزشی بیماریهای بافت بینابینی ریه ویژه دستیاران فوق تخصص ریه کشور
خاتمه یافته
وبینار علمی آشنایی با علل نازایی
وبینار علمی آشنایی با علل نازایی
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی شوک
وبینار علمی شوک
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی اختلالات قاعدگی
وبینار علمی اختلالات قاعدگی
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی آشنایی با تظاهرات چشمی بیماری‌های سیستمیک
وبینار علمی آشنایی با تظاهرات چشمی بیماری‌های سیستمیک
قطب علمی آموزشی چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
خاتمه یافته
وبینار علمی تازه های تشخیص و درمان آسم
وبینار علمی تازه های تشخیص و درمان آسم
انجمن ریه ایران
خاتمه یافته
وبینار علمی زخم فشاری
وبینار علمی زخم فشاری
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی لیبر طبیعی و غیر طبیعی
وبینار علمی لیبر طبیعی و غیر طبیعی
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی خونریزی های پس از زایمان
وبینار علمی خونریزی های پس از زایمان
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
جلسه آنلاین اعتبار بخشی دانشگاه های مراغه - خوی - ارومیه
جلسه آنلاین اعتبار بخشی دانشگاه های مراغه - خوی - ارومیه
خاتمه یافته
وبینار علمی  اخلاق پرستاری
وبینار علمی اخلاق پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی بیماری قلبی در بارداری
وبینار علمی بیماری قلبی در بارداری
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی جلسات هفتگی جراحان چاقی
وبینار علمی جلسات هفتگی جراحان چاقی
قطب علمی آموزش جراحی های درون بین دانشگاه علوم پزشکی ایران
خاتمه یافته
وبینار علمی مراقبت های دوران یائسگی
وبینار علمی مراقبت های دوران یائسگی
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی دیس ریتمی های دهلیزی
وبینار علمی دیس ریتمی های دهلیزی
دانشگاه علوم پزشکی همدان