سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
وبینار علمی  دارودرمانی اختلالات روماتوئیدی
وبینار علمی دارودرمانی اختلالات روماتوئیدی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی تفسیر نوار قلب
وبینار علمی تفسیر نوار قلب
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی وبینار درمان اختلال سوء مصرف مواد
وبینار علمی وبینار درمان اختلال سوء مصرف مواد
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
خاتمه یافته
وبینار علمی  مراقبتهای کادر درمان در آسم
وبینار علمی مراقبتهای کادر درمان در آسم
دانشگاه علوم پزشکی همدان
خاتمه یافته
وبینار علمی  مراقبت های پرستاری در بیماران با سوء مصرف مواد
وبینار علمی مراقبت های پرستاری در بیماران با سوء مصرف مواد
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
خاتمه یافته
وبینار علمی  دارودرمانی اختلالات اعصاب و روان
وبینار علمی دارودرمانی اختلالات اعصاب و روان
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی  تشخیص و درمان مال اکلوژن های بعد عرضی : مدیریت انواع کراس بایت ها
وبینار علمی تشخیص و درمان مال اکلوژن های بعد عرضی : مدیریت انواع کراس بایت ها
انجمن علمي ارتودنتيست هاي ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی افیوزن بدخیم
وبینار علمی افیوزن بدخیم
دوره آموزشی بیماریهای پلور دستیاران فوق تخصص ریه کشور
خاتمه یافته
وبینار علمی استفاده از دستگاه اکسیژناسیون غشایی با گردش خون برون پیکری(ECMO)
وبینار علمی استفاده از دستگاه اکسیژناسیون غشایی با گردش خون برون پیکری(ECMO)
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینارعلمی رهبری، مدیریت اثر بخش در پرستاری (آموزش، توسعه و بهسازی کادر پرستاری)
وبینارعلمی رهبری، مدیریت اثر بخش در پرستاری (آموزش، توسعه و بهسازی کادر پرستاری)
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی بیماری های شایع گوارشی
وبینار علمی بیماری های شایع گوارشی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
خاتمه یافته
وبینار علمی  اورژانس های عروق
وبینار علمی اورژانس های عروق
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی ارزیابی سلامت جنین
وبینار علمی ارزیابی سلامت جنین
دانشکده علوم پزشکی ساوه
خاتمه یافته
وبینار علمی عفونت های شایع در زنان
وبینار علمی عفونت های شایع در زنان
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی مشكلات و بيماريهاى شايع پرده جنب (پلور) در كودكان
وبینار علمی مشكلات و بيماريهاى شايع پرده جنب (پلور) در كودكان
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی مراقبت های پرستاری در مسمومیت با مواد شیمیایی
وبینار علمی مراقبت های پرستاری در مسمومیت با مواد شیمیایی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینارعلمی احیا بزرگسالان
وبینارعلمی احیا بزرگسالان
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی  پانکراتیت حاد
وبینار علمی پانکراتیت حاد
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
خاتمه یافته
وبینار علمی تازه های مراقبت تسکینی
وبینار علمی تازه های مراقبت تسکینی
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
خاتمه یافته
وبینار علمی انواع آنمی و درمان آن
وبینار علمی انواع آنمی و درمان آن
دانشگاه علوم پزشکی گیلان