سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
وبینار علمی نحوه مصرف داروهای بیماران داخلی در واکسیناسیون کووید 19
وبینار علمی نحوه مصرف داروهای بیماران داخلی در واکسیناسیون کووید 19
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
خاتمه یافته
وبینار علمی تشخیص و درمان کووید 19 در بارداری
وبینار علمی تشخیص و درمان کووید 19 در بارداری
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی احیا قلبی ریوی پیشرفته در بیماران کووید19
وبینار علمی احیا قلبی ریوی پیشرفته در بیماران کووید19
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
خاتمه یافته
وبینار علمی انواع شیرخشک های رژیمی و مصارف درمانی آنها
وبینار علمی انواع شیرخشک های رژیمی و مصارف درمانی آنها
دانشگاه علوم پزشکی همدان
خاتمه یافته
وبینار علمی آشنایی با بنزودیازپین ها
وبینار علمی آشنایی با بنزودیازپین ها
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
خاتمه یافته
وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی دارو در اختلالات کلیه و مجاری ادرار
وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی دارو در اختلالات کلیه و مجاری ادرار
انجمن علمي داروسازي باليني ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی ماما، سلامت باروری و جمعیت سالم
وبینار علمی ماما، سلامت باروری و جمعیت سالم
دانشگاه علوم پزشکی همدان
خاتمه یافته
وبینار علمی سالمندی وپیشگیری از بیماریهای مزمن غیر قابل انتقال
وبینار علمی سالمندی وپیشگیری از بیماریهای مزمن غیر قابل انتقال
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
خاتمه یافته
وبینار علمی مراقبت های درمانی در بیمار ان دیابت
وبینار علمی مراقبت های درمانی در بیمار ان دیابت
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی تشخیص افتراقی آنمی های میکروسیتیک هایپوکروم
وبینار علمی تشخیص افتراقی آنمی های میکروسیتیک هایپوکروم
دانشگاه علوم پزشکی البرز
خاتمه یافته
وبینار علمی تازه های احیای قلبی ریوی در بزرگسالان
وبینار علمی تازه های احیای قلبی ریوی در بزرگسالان
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی اورژانس های مامایی ( خونریزی های دوران بارداری - فشار خون بالا در حاملگی )
وبینار علمی اورژانس های مامایی ( خونریزی های دوران بارداری - فشار خون بالا در حاملگی )
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی محاسبات دارویی
وبینار علمی محاسبات دارویی
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی یافته های پاپ اسمیر
وبینار علمی یافته های پاپ اسمیر
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
خاتمه یافته
وبینار علمی احیا قلبی ریوی بزرگسالان
وبینار علمی احیا قلبی ریوی بزرگسالان
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی اهمیت تماس پوست با پوست مادر و نوزاد
وبینار علمی اهمیت تماس پوست با پوست مادر و نوزاد
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی استریلیزاسیون و گندزدایی تجهیزات اتاق عمل
وبینار علمی استریلیزاسیون و گندزدایی تجهیزات اتاق عمل
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی تازه های درمان با داروهای NOAC
وبینار علمی تازه های درمان با داروهای NOAC
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
خاتمه یافته
وبینار علمی ضایعات التهابی گوش خارجی
وبینار علمی ضایعات التهابی گوش خارجی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی بیماریهای شایع غدد کودکان
وبینار علمی بیماریهای شایع غدد کودکان
دانشگاه علوم پزشکی زنجان