سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
وبینار علمی مراقبت های پرستاری در سینوزیت
وبینار علمی مراقبت های پرستاری در سینوزیت
دانشگاه علوم پزشکی فسا
خاتمه یافته
وبینار علمی زایمان فیزیولوژیک و چالش های آن
وبینار علمی زایمان فیزیولوژیک و چالش های آن
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
خاتمه یافته
وبینار علمی ماده توهم زای مجیک ماشروم
وبینار علمی ماده توهم زای مجیک ماشروم
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی اخلاق حرفه ای برای شاغلین پزشکی
وبینار علمی اخلاق حرفه ای برای شاغلین پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی احیای قلبی ریوی نوزادان
وبینار علمی احیای قلبی ریوی نوزادان
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی بیماری سلیاک
وبینار علمی بیماری سلیاک
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی آشنایی با دستگاه ونتیلاتور
وبینار علمی آشنایی با دستگاه ونتیلاتور
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
خاتمه یافته
محسابات دارویی
محسابات دارویی
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
خاتمه یافته
وبینار علمی کاهش و پیشگیری تمایل به سقط
وبینار علمی کاهش و پیشگیری تمایل به سقط
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی اخلاق حرفه ای برای حرفه مندان مراقبت سلامت 3
وبینار علمی اخلاق حرفه ای برای حرفه مندان مراقبت سلامت 3
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی شکایات شایع دوران بارداری
وبینار علمی شکایات شایع دوران بارداری
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی داروهای ترالی اورژانس
وبینار علمی داروهای ترالی اورژانس
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی  اخلاق، سلامت معنوي و تعهد حرفه اي در آموزش علوم پزشكي
وبینار علمی اخلاق، سلامت معنوي و تعهد حرفه اي در آموزش علوم پزشكي
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی بیماریهای تنفسی در کودکان
وبینار علمی بیماریهای تنفسی در کودکان
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی تداخلات دارویی در بیماری آسم
وبینار علمی تداخلات دارویی در بیماری آسم
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی محاسبات دارویی
وبینار علمی محاسبات دارویی
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی مدیریت بن بست طلاق
وبینار علمی مدیریت بن بست طلاق
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی وبینار علمی اخلاق حرفه ای برای حرفه مندان مراقبت سلامت 2
وبینار علمی وبینار علمی اخلاق حرفه ای برای حرفه مندان مراقبت سلامت 2
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی مراقبت های دوران یائسگی
وبینار علمی مراقبت های دوران یائسگی
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبنیار علمی فیزیولوژی کبد و کلیه (با رویکرد آنزیمهای بافتی کبد ،قلب ، پانکراس و عضلات)
وبنیار علمی فیزیولوژی کبد و کلیه (با رویکرد آنزیمهای بافتی کبد ،قلب ، پانکراس و عضلات)
دانشگاه علوم پزشکی دزفول