سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
وبینار علمی کم خونی
وبینار علمی کم خونی
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
خاتمه یافته
وبینار علمی حمایت های حیاتی پیشرفتهALS
وبینار علمی حمایت های حیاتی پیشرفتهALS
دانشگاه علوم پزشکی همدان
خاتمه یافته
وبینار علمی هموويژلانس و مديريت خون بیمار
وبینار علمی هموويژلانس و مديريت خون بیمار
مركز تحقيقات سازمان انتقال خون ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی اصول تعيين علت فوت ونحوه صدورگواهي فوت وجواز دفن
وبینار علمی اصول تعيين علت فوت ونحوه صدورگواهي فوت وجواز دفن
سازمان پزشكي قانوني جمهوري اسلامي ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی احیای قلبی ریوی پیشرفته
وبینار علمی احیای قلبی ریوی پیشرفته
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار خشونت، آزار جنسی: چگونگی ارزیابی و نحوه برخورد
وبینار خشونت، آزار جنسی: چگونگی ارزیابی و نحوه برخورد
انجمن پزشکان عمومی ایران
۴۰۰٬۰۰۰ ﷼
خاتمه یافته
وبینار علمی پیشگیری و درمان در کرونا
وبینار علمی پیشگیری و درمان در کرونا
دانشگاه علوم پزشکی البرز
خاتمه یافته
وبینار علمی خونریزی زایمانی
وبینار علمی خونریزی زایمانی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی کنفرانس دارو درمانی بیماری های پوست و مو
وبینار علمی کنفرانس دارو درمانی بیماری های پوست و مو
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
خاتمه یافته
وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی داروهای گیاهی
وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی داروهای گیاهی
انجمن علمی داروسازان بالینی
خاتمه یافته
وبینار علمی چراباید از تکنولوژی لیزر در دندانپزشکی استفاده کرد؟
وبینار علمی چراباید از تکنولوژی لیزر در دندانپزشکی استفاده کرد؟
وبینارهای مهارت عملی جامعه دندانپزشکی ایران (فاقد امتیاز بازآموزی)
خاتمه یافته
ضبط باز پخش وبینار انجمن علوم ازمایشگاهی
ضبط باز پخش وبینار انجمن علوم ازمایشگاهی
باز پخش وبینا 99/06/20
خاتمه یافته
وبینار علمی تضمین کیفیت هورمون و ایمونو اسی
وبینار علمی تضمین کیفیت هورمون و ایمونو اسی
انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی  تجویز و مصرف منطقی دارو در اختلالات کلیه و مجاری ادراری
وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی دارو در اختلالات کلیه و مجاری ادراری
انجمن علمي داروسازي باليني ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی اماده سازی کانال با سیستم روتاری
وبینار علمی اماده سازی کانال با سیستم روتاری
وبینارهای مهارت عملی جامعه دندانپزشکی ایران (فاقد امتیاز بازآموزی)
خاتمه یافته
وبینار علمی تضمین کیفیت هورمون و ایمونو اسی
وبینار علمی تضمین کیفیت هورمون و ایمونو اسی
انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران
خاتمه یافته
وبینار آموزشی تازه های درمان دیابت ("Diabetes overview, new recommendations")
وبینار آموزشی تازه های درمان دیابت ("Diabetes overview, new recommendations")
شرکت داروسازی دکتر عبیدی
خاتمه یافته
وبینار علمی دارو درماني اختلالات کلیوی
وبینار علمی دارو درماني اختلالات کلیوی
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
خاتمه یافته
وبینار علمی ارتباط پریودنشیوم با درمانهای ترمیمی
وبینار علمی ارتباط پریودنشیوم با درمانهای ترمیمی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی کنفرانس علمی یک روزه گزش مار و عقرب
وبینار علمی کنفرانس علمی یک روزه گزش مار و عقرب
دانشگاه علوم پزشکی کاشان