سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
مراقبتهای پرستاری در سکته مغزی
مراقبتهای پرستاری در سکته مغزی
دانشگاه علوم پزشکی ساوه
خاتمه یافته
وبینار علمی مدیریت شوک
وبینار علمی مدیریت شوک
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
خاتمه یافته
وبینار مفاهيم و كليات دولت الكترونيك
وبینار مفاهيم و كليات دولت الكترونيك
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی مراقبت های پره ناتال
وبینار علمی مراقبت های پره ناتال
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی  تجویز و مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها
وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
خاتمه یافته
وبینار علمی  تشخیص و درمان کووید 19 در بارداری
وبینار علمی تشخیص و درمان کووید 19 در بارداری
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی عفونت گوش میانی
وبینار علمی عفونت گوش میانی
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
خاتمه یافته
وبینار علمی  مدیریت درمان بیمارترومایی
وبینار علمی مدیریت درمان بیمارترومایی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
خاتمه یافته
وبینار علمی اصول آموزش به بیمار
وبینار علمی اصول آموزش به بیمار
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
خاتمه یافته
وبینار علمی اهمیت تماس پوست با پوست مادر و نوزاد
وبینار علمی اهمیت تماس پوست با پوست مادر و نوزاد
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی  بیومکانیک استفاده از الاینرها
وبینار علمی بیومکانیک استفاده از الاینرها
انجمن علمي ارتودنتيست هاي ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی  اپروچ های تشخیصی و درمانی سرفه
وبینار علمی اپروچ های تشخیصی و درمانی سرفه
دانشگاه علوم پزشکی زنجان با همکاری شرکت امید دارو سلامت
خاتمه یافته
وبینار علمی به سمپوزیوم تغذیه در PICU
وبینار علمی به سمپوزیوم تغذیه در PICU
قطب علمی مرکز طبی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران
خاتمه یافته
وبینار علمی اختلالات جنسی در بارداری و پس از زایمان
وبینار علمی اختلالات جنسی در بارداری و پس از زایمان
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
Challenges and Opportunities in Managing Type 2 Diabetes    A cased based discussion
Challenges and Opportunities in Managing Type 2 Diabetes A cased based discussion
شرکت داروسازی دکتر عبیدی
خاتمه یافته
وبینار علمی بيهوشي و ترانسفیوژن
وبینار علمی بيهوشي و ترانسفیوژن
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
خاتمه یافته
وبینار علمی توانبخشی در اختلالات کف لگن
وبینار علمی توانبخشی در اختلالات کف لگن
دانشگاه علوم پزشکی همدان
خاتمه یافته
وبینار علمی  تازه های درمانی درهیپرپلازی خوش خیم پروستات( BPH)
وبینار علمی تازه های درمانی درهیپرپلازی خوش خیم پروستات( BPH)
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
خاتمه یافته
وبینار علمی  اداره بیهوشی در بیماران با نارسایی قلبی و کاردیومیوپاتی ها
وبینار علمی اداره بیهوشی در بیماران با نارسایی قلبی و کاردیومیوپاتی ها
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار دانش پژوهی آموزشی  (scholarship of teaching )
وبینار دانش پژوهی آموزشی (scholarship of teaching )
دانشگاه علوم پزشکی بهبهان