سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
وبینار علمی ارزیابی و درمان PEW در بیماران تحت دیالیز
وبینار علمی ارزیابی و درمان PEW در بیماران تحت دیالیز
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی مدیریت مادران باردار مبتلا به کووید (19)
وبینار علمی مدیریت مادران باردار مبتلا به کووید (19)
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
خاتمه یافته
وبینار علمی شناسایی و مدیریت درمان بیماران سکته حاد قلبی
وبینار علمی شناسایی و مدیریت درمان بیماران سکته حاد قلبی
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
خاتمه یافته
وبینار علمی آندومتریوز و ناباروری
وبینار علمی آندومتریوز و ناباروری
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی اصول بیوپسی،آشنایی با نئوپلازی و ضایعات سفید و واکنشی مخاط دهان
وبینار علمی اصول بیوپسی،آشنایی با نئوپلازی و ضایعات سفید و واکنشی مخاط دهان
دانشگاه علوم پزشکی همدان
خاتمه یافته
وبینار علمی غربالگری و پیشگیری ازسرطان های شایع زنان
وبینار علمی غربالگری و پیشگیری ازسرطان های شایع زنان
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
خاتمه یافته
وبینار علمی صحه گذاری و تصدیق دقت بایاس درآزمایش بیوشیمی
وبینار علمی صحه گذاری و تصدیق دقت بایاس درآزمایش بیوشیمی
انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی سکته های قلبی و مغزی
وبینار علمی سکته های قلبی و مغزی
دانشگاه علوم پزشکی فسا
خاتمه یافته
وبینار علمی آموزه های قانونی
وبینار علمی آموزه های قانونی
دانشگاه علوم پزشکی فسا
خاتمه یافته
وبینار علمی مدیریت درد در مراقبتهای حمایتی و تسکینی سرطان
وبینار علمی مدیریت درد در مراقبتهای حمایتی و تسکینی سرطان
انجمن علمي خون و سرطان كودكان ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی خطاهای آزمایش و خطاهای مجاز در آزمایش بیوشیمی
وبینار علمی خطاهای آزمایش و خطاهای مجاز در آزمایش بیوشیمی
انجمن علمی دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی داروهای OTC
وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی داروهای OTC
انجمن علمي داروسازي باليني ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی عملکرد تیروئید و تست های مرتبط با آن
وبینار علمی عملکرد تیروئید و تست های مرتبط با آن
دانشکده علوم پزشکی ساوه
خاتمه یافته
وبینار علمی ناباروری مردان
وبینار علمی ناباروری مردان
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی نقش تخمدان پلی کیستیک در ناباروری
وبینار علمی نقش تخمدان پلی کیستیک در ناباروری
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی کرونا در بارداری
وبینار علمی کرونا در بارداری
دانشگاه علوم پزشکی البرز
خاتمه یافته
وبینار علمی تغذیه نوزاد نارس پس از ترخیص
وبینار علمی تغذیه نوزاد نارس پس از ترخیص
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی مراقبت درمانی دربیمار تنفسی
وبینار علمی مراقبت درمانی دربیمار تنفسی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی اختلالات آب و الکترولیت در کودکان
وبینار علمی اختلالات آب و الکترولیت در کودکان
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
خاتمه یافته
وبینار علمی وبینار مراقبت آغوشی مادر و نوزاد
وبینار علمی وبینار مراقبت آغوشی مادر و نوزاد
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر