سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
وبینار علمی  حمایت های حیاتی پایه BLS
وبینار علمی حمایت های حیاتی پایه BLS
دانشگاه علوم پزشکی همدان
خاتمه یافته
وبینار علمی  پروتکل های درمانی در کووید19
وبینار علمی پروتکل های درمانی در کووید19
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
خاتمه یافته
وبینار علمی ارزيابي نقص عضو عصبي
وبینار علمی ارزيابي نقص عضو عصبي
واحداموزش اداره كل پزشكي قانوني استان فارس
خاتمه یافته
جلسه انجمن دکترای علوم ازمایشگاهی
جلسه انجمن دکترای علوم ازمایشگاهی
خاتمه یافته
وبینار علمی آنالژزی و بی هوشی در زایمان
وبینار علمی آنالژزی و بی هوشی در زایمان
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی هموویژیلانس
وبینار علمی هموویژیلانس
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی کیست تخمدان و میوم رحم
وبینار علمی کیست تخمدان و میوم رحم
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی تازه های درمان کووید 19
وبینار علمی تازه های درمان کووید 19
دانشگاه علوم پزشکی البرز
خاتمه یافته
وبینار علمی مراقبت های پرستاری در ترومای قفسه سینه
وبینار علمی مراقبت های پرستاری در ترومای قفسه سینه
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی اخلاق حرفه ای و مقررات پرستاری
وبینار علمی اخلاق حرفه ای و مقررات پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
خاتمه یافته
وبینار علمی  بررسی حین زایمان جنین
وبینار علمی بررسی حین زایمان جنین
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
مجمع عمومی سالانه نوبت اول انجمن علمی اپتومتری ایران
مجمع عمومی سالانه نوبت اول انجمن علمی اپتومتری ایران
انجمن علمی اپتومتری ایران
خاتمه یافته
جلسه هم اندیشی با استارتاپ درمانکده
جلسه هم اندیشی با استارتاپ درمانکده
خاتمه یافته
وبینار علمی  دارو درمانی بیماری های اعصاب و روان
وبینار علمی دارو درمانی بیماری های اعصاب و روان
انجمن علمي داروسازي باليني ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی  آسم و آلرژی های شایع : بحث مبتنی بر موارد بیماری
وبینار علمی آسم و آلرژی های شایع : بحث مبتنی بر موارد بیماری
از سری وبینار های علمی شرکت داروسازی دکتر عبیدی
خاتمه یافته
وبینار علمی  انواع روش های کنترل باروری (تنظیم خانواده)
وبینار علمی انواع روش های کنترل باروری (تنظیم خانواده)
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی  تازه های لوپوس
وبینار علمی تازه های لوپوس
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
خاتمه یافته
وبینار علمی  اورژانسهای تنفسی در کودکان
وبینار علمی اورژانسهای تنفسی در کودکان
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبينار علمي تازه های درمان نوروپاتی
وبينار علمي تازه های درمان نوروپاتی
انجمن علمي بررسي و مطالعه درد ايران
خاتمه یافته
وبينار علمي اختلالات اضطرابي، OCD و اختلالات مرتبط با آن
وبينار علمي اختلالات اضطرابي، OCD و اختلالات مرتبط با آن
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان