سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
وبینار علمی سرطان های پوستی غیرملانومی
وبینار علمی سرطان های پوستی غیرملانومی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی احیا پایه و پیشرفته در بزرگسالان
وبینار علمی احیا پایه و پیشرفته در بزرگسالان
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
خاتمه یافته
وبینار علمی غربالگری سرطان پستان ویژه رشته مامایی
وبینار علمی غربالگری سرطان پستان ویژه رشته مامایی
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی کشت خون و مایعات استریل بدن
وبینار علمی کشت خون و مایعات استریل بدن
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
خاتمه یافته
وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی دارو در بیماری های عفونی
وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی دارو در بیماری های عفونی
انجمن علمی داروسازی بالینی ایران
خاتمه یافته
وبینار علمی واکسیناسیون در کووید 19- عوارض وجمعیت های خاص
وبینار علمی واکسیناسیون در کووید 19- عوارض وجمعیت های خاص
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
خاتمه یافته
وبینار علمی تازه های دارویی در بیماری های شایع اعصاب و روان
وبینار علمی تازه های دارویی در بیماری های شایع اعصاب و روان
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
خاتمه یافته
وبینار علمی تشخیص و درمان مسمومیت با انواع الکل
وبینار علمی تشخیص و درمان مسمومیت با انواع الکل
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
خاتمه یافته
وبینار علمی آمبولی ریه و ترومبوز وریدهای عمقی
وبینار علمی آمبولی ریه و ترومبوز وریدهای عمقی
دانشگاه علوم پزشکی البرز
خاتمه یافته
وبینار علمی تفسیرABG
وبینار علمی تفسیرABG
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی بیماریهای نوپدید (کووید 19، پیشگیری ، درمان،واکسیناسیون و مراقبتهای پرستاری)
وبینار علمی بیماریهای نوپدید (کووید 19، پیشگیری ، درمان،واکسیناسیون و مراقبتهای پرستاری)
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی ترویج تغذیه با شیرمادر
وبینار علمی ترویج تغذیه با شیرمادر
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
خاتمه یافته
وبینار علمی اورژانس های مامایی
وبینار علمی اورژانس های مامایی
دانشگاه علوم پزشکی زابل
خاتمه یافته
جلسه مصاحبه
جلسه مصاحبه
خاتمه یافته
وبینار علمی مدیریت خونریزی پس از زایمان
وبینار علمی مدیریت خونریزی پس از زایمان
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی اصول پیشگیری در بیماری های قلبی عروقی
وبینار علمی اصول پیشگیری در بیماری های قلبی عروقی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
خاتمه یافته
وبینار علمی دارو درمانی گوارشی( مقایسه داروهای گوارشی)
وبینار علمی دارو درمانی گوارشی( مقایسه داروهای گوارشی)
دانشگاه علوم پزشکی البرز
خاتمه یافته
کارگاه آموزشی فرادبد ( کتبی و OSCE)
کارگاه آموزشی فرادبد ( کتبی و OSCE)
خاتمه یافته
وبینار علمی کنفرانس علمی یک روزه ایمن سازی در بیماران مبتلا به آلرژی و نقص ایمنی با اشاره به واکسن کوید 19
وبینار علمی کنفرانس علمی یک روزه ایمن سازی در بیماران مبتلا به آلرژی و نقص ایمنی با اشاره به واکسن کوید 19
انجمن علمي آسم و آلرژي ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی تفسیر تستهای تیروئیدی و تشخیص و درمان
وبینار علمی تفسیر تستهای تیروئیدی و تشخیص و درمان
دانشگاه علوم پزشکی همدان