سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
وبینار علمی  آشنایی با آناتومی وصدمات تروماتیک دندانها واستخوانهای فک وصورت و روشهاي تشخيصي
وبینار علمی آشنایی با آناتومی وصدمات تروماتیک دندانها واستخوانهای فک وصورت و روشهاي تشخيصي
سازمان پزشكي قانوني جمهوري اسلامي ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی رشد وتغذیه درکودکان
وبینار علمی رشد وتغذیه درکودکان
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی  کنترل عفونت بیمارستانی
وبینار علمی کنترل عفونت بیمارستانی
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی اختلالات اسید وباز در کودکان(آلکالوز واسیدوز حاد متابولیک)
وبینار علمی اختلالات اسید وباز در کودکان(آلکالوز واسیدوز حاد متابولیک)
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
خاتمه یافته
وبینار علمی  گواهی فوت
وبینار علمی گواهی فوت
دانشگاه علوم پزشکی فسا
خاتمه یافته
وبینار علمی مالتیپل تروما (بیمارستان بعثت)
وبینار علمی مالتیپل تروما (بیمارستان بعثت)
دانشگاه علوم پزشکی همدان
خاتمه یافته
وبینار آموزشی ؛ پزشکی مبتنی بر شبیه سازی ؛
وبینار آموزشی ؛ پزشکی مبتنی بر شبیه سازی ؛
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان 1 الی 3 دی ماه 1400
خاتمه یافته
وبینار علمی  مسمومیت با مواد شیمیایی
وبینار علمی مسمومیت با مواد شیمیایی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار آموزشی ؛ قواعد فقهی کاربردی در پزشکی ؛
وبینار آموزشی ؛ قواعد فقهی کاربردی در پزشکی ؛
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان 1 الی 3 دی ماه 1400
خاتمه یافته
وبینار علمی طب سنتی و کاربرد آن در بیماریهای پوست و مو
وبینار علمی طب سنتی و کاربرد آن در بیماریهای پوست و مو
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
خاتمه یافته
وبینار آموزشی ؛ اخلاق سازمانی ؛
وبینار آموزشی ؛ اخلاق سازمانی ؛
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان 1 الی 3 دی ماه 1400
خاتمه یافته
وبینار  آموزشی ؛ نحوه بیان خبرناگوار پزشکی و مواجهه اخلاقی با خطا ؛
وبینار آموزشی ؛ نحوه بیان خبرناگوار پزشکی و مواجهه اخلاقی با خطا ؛
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان 1 الی 3 دی ماه 1400
خاتمه یافته
وبینار علمی بیماریهای شایع چشم پزشکی
وبینار علمی بیماریهای شایع چشم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی  مداخلات توانبخشی در دیابت
وبینار علمی مداخلات توانبخشی در دیابت
دانشگاه علوم پزشکی همدان
خاتمه یافته
وبینار آموزشی ؛ پاسخگویی سلامت اجتماعی ؛
وبینار آموزشی ؛ پاسخگویی سلامت اجتماعی ؛
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان 1 الی 3 دی ماه 1400
خاتمه یافته
وبینار علمی  مسمومیت های شایع دارویی
وبینار علمی مسمومیت های شایع دارویی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار آموزشی ؛ اخلاق آموزش ؛
وبینار آموزشی ؛ اخلاق آموزش ؛
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان 1 الی 3 دی ماه 1400
(۱۲۱)
خاتمه یافته
وبینار علمی غربالگری انواع سرطان های شایع در زنان
وبینار علمی غربالگری انواع سرطان های شایع در زنان
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی وحدت رويه در جراحات
وبینار علمی وحدت رويه در جراحات
واحداموزش اداره كل پزشكي قانوني استان فارس
خاتمه یافته
وبینار علمی  ریفلاکس معده مری
وبینار علمی ریفلاکس معده مری
دانشگاه علوم پزشکی ایلام