سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
وبینار علمی بیماری تروفوبلاستیک
وبینار علمی بیماری تروفوبلاستیک
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی ضایعات پیش بدخیم و شایعترین بدخیمی حفره دهان (کارسینوم سلول سنگفرشی)
وبینار علمی ضایعات پیش بدخیم و شایعترین بدخیمی حفره دهان (کارسینوم سلول سنگفرشی)
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
خاتمه یافته
وبینار علمی رتینوپاتی نارسی ROP
وبینار علمی رتینوپاتی نارسی ROP
دانشكده علوم پزشکی بهبهان
خاتمه یافته
وبینار علمی دردهای غیر التهابی موسکلواسکلتال کودکان
وبینار علمی دردهای غیر التهابی موسکلواسکلتال کودکان
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
خاتمه یافته
وبینار علمی تالاسمی
وبینار علمی تالاسمی
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
خاتمه یافته
وبینار علمی اصول تغذیه و رژیم درمانی در بیماران کلیوی
وبینار علمی اصول تغذیه و رژیم درمانی در بیماران کلیوی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
خاتمه یافته
وبینار علمی سندرم تخمدان پلی کیستیک
وبینار علمی سندرم تخمدان پلی کیستیک
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی کامیتانت ایزوتروپیا
وبینار علمی کامیتانت ایزوتروپیا
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
خاتمه یافته
وبینار علمی پیشگیری از خودکشی
وبینار علمی پیشگیری از خودکشی
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
خاتمه یافته
وبینار علمی آناتومی و ضایعات غدد بزاقی
وبینار علمی آناتومی و ضایعات غدد بزاقی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
خاتمه یافته
وبینار علمی اصول پیشگیری و درمان عفونت های ویروسی تنفسی
وبینار علمی اصول پیشگیری و درمان عفونت های ویروسی تنفسی
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی تشنج
وبینار علمی تشنج
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
خاتمه یافته
وبینار علمی تازه های پرستاری در سکته های مغزی و MS
وبینار علمی تازه های پرستاری در سکته های مغزی و MS
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
خاتمه یافته
وبینار علمی آر تریت ها و استئو میلیت در کود کان
وبینار علمی آر تریت ها و استئو میلیت در کود کان
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی مدیریت زخم
وبینار علمی مدیریت زخم
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
خاتمه یافته
وبینار علمی وبینار همو ویژیلانس در بانک خون های بیمارستانی
وبینار علمی وبینار همو ویژیلانس در بانک خون های بیمارستانی
مركز تحقيقات سازمان انتقال خون ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی اصول و مبانی صدور گواهی فوت
وبینار علمی اصول و مبانی صدور گواهی فوت
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی نقش اقدامات کم تهاجمی در مدیریت پاتولوژیهای عروق ، جدار شکم و توراکس
وبینار علمی نقش اقدامات کم تهاجمی در مدیریت پاتولوژیهای عروق ، جدار شکم و توراکس
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
خاتمه یافته
وبینار علمی مکملهای ورزشی( مقدماتی)
وبینار علمی مکملهای ورزشی( مقدماتی)
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
خاتمه یافته
وبینار علمی لیشمانیوز جلدی یک چالش بهداشتی
وبینار علمی لیشمانیوز جلدی یک چالش بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی دزفول