سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
وبینار علمی آزمایشات قبل از ترانسفوزیون خون
وبینار علمی آزمایشات قبل از ترانسفوزیون خون
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
خاتمه یافته
وبینار علمی تشخیص درمان و آموزش در بیماران مبتلا به IBD
وبینار علمی تشخیص درمان و آموزش در بیماران مبتلا به IBD
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی نقص عضوهاي مبتني بر تشخيص
وبینار علمی نقص عضوهاي مبتني بر تشخيص
سازمان پزشكي قانوني جمهوري اسلامي ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی تکنیکهای تصویربرداری در ایمپلنت دندانی
وبینار علمی تکنیکهای تصویربرداری در ایمپلنت دندانی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
مدیریت و درمان دیابت نوع۲ و ریسک فاکتورهای قلبی و عروقی
مدیریت و درمان دیابت نوع۲ و ریسک فاکتورهای قلبی و عروقی
شرکت داروسازی دکتر عبیدی
خاتمه یافته
وبینار علمی استانداردهای آزمایشگاه مولکولی
وبینار علمی استانداردهای آزمایشگاه مولکولی
دانشگاه علوم پزشکی البرز
خاتمه یافته
وبینار علمی احیا قلبی و ریوی پیشرفته
وبینار علمی احیا قلبی و ریوی پیشرفته
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی پروتزهای ثابت دندانی
وبینار علمی پروتزهای ثابت دندانی
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
خاتمه یافته
وبینار علمی روش های درمان کم بینایی
وبینار علمی روش های درمان کم بینایی
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
خاتمه یافته
وبینار علمی نقص عضوهاي مبتني بر تشخيص
وبینار علمی نقص عضوهاي مبتني بر تشخيص
سازمان پزشكي قانوني جمهوري اسلامي ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی غربالگری ناهنجاری جنین
وبینار علمی غربالگری ناهنجاری جنین
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی پزشک وآموزه های قانونی
وبینار علمی پزشک وآموزه های قانونی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
خاتمه یافته
وبینار علمی اثرات روانی اجتماعی همه گیری کرونا برمراقبان(مدافعان ) سلامت
وبینار علمی اثرات روانی اجتماعی همه گیری کرونا برمراقبان(مدافعان ) سلامت
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
خاتمه یافته
وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی دارو در اختلالات کلیه و مجاری ادرار
وبینار علمی تجویز و مصرف منطقی دارو در اختلالات کلیه و مجاری ادرار
انجمن علمي داروسازي باليني ايران
خاتمه یافته
وبینار علمی اصول کاربرد شل کننده های عضلانی در حین بیهوشی
وبینار علمی اصول کاربرد شل کننده های عضلانی در حین بیهوشی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی تزریقات در کودکان
وبینار علمی تزریقات در کودکان
دانشگاه علوم پزشکی دزفول
خاتمه یافته
وبینار علمی درمان سرپایی فشار خون
وبینار علمی درمان سرپایی فشار خون
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی روش های درمانی آندومتریوز
وبینار علمی روش های درمانی آندومتریوز
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
خاتمه یافته
وبینار علمی آشنایی با ضایعات شایع در محیط دهان
وبینار علمی آشنایی با ضایعات شایع در محیط دهان
دانشگاه علوم پزشکی البرز
خاتمه یافته
وبینار علمی پیشگیری و مقابله با بلایا و فوریت ها
وبینار علمی پیشگیری و مقابله با بلایا و فوریت ها
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان